AYM'den tazminat kararı: 11 yıl yargılama olmaz11-04-2016 20:27

Anayasa Mahkemesi (AYM) yaklaşık 11 yıldır süren iş cinayeti davası ile ilgili olarak 8 kişiye toplam 144 bin 560 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Aysel Teker, Mehmet Teker, Kadriye Teker, Ahmet Teker, Sultan Teker, Abdulkadir Teker, Aziz Teker ile Ayşegül Genç, murislerinin iş cinayeti sonucu hayatını kaybettiği iddiasıyla 29 Nisan 2005 tarihinde işveren aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açtılar. Diyarbakır 2. İş Mahkemesi, başvurucuların olayın iş cinayeti olduğunun tespit edilmesi istemiyle 29 Nisan 2005’te açmış oldukları tespit davasının sonucunun beklenmesine karar vermesi ve anılan davanın 18 Ekim 2010’da kesinleşmesinin ardından 20 Aralık 2012’de tazminat istemine ilişkin davanın kısmen kabulüne hükmetti. Davalının temyizi üzerine karar, Yargıtay 21. Hukuk Dairesi alınan kararı 16 Aralık 2013’te bozdu. Bozma sonrasında Diyarbakır 2. İş Mahkemesi’nde devam eden yargılama ile ilgili 9 başvurucu AYM’ye adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek, 15 Nisan 2015’te bireysel başvuruda bulundu.

AYM’nin gerekçeli kararında şu ifadeler yer aldı: “Başvuruya konu yargılama süreci incelendiğinde; yargılamanın, iş ilişkisinden doğan uyuşmazlıkların niteliği, başvurucular açısından taşıdığı değer ve başvurucuların davadaki menfaatleri dikkate alındığında makul görülemeyecek derecede uzun bir süre olan on bir yıla yakın süredir devam ettiği, yargılamanın uzamasında büyük oranda bilirkişi raporlarının temininde geçen sürelerin, celse aralarının uzun tutulmasının ve tespit davasının sonucunun beklenmesinin etkili olduğu anlaşılmaktadır.

Başvuruya konu davada yer alan kişi sayısı ve davanın mahiyeti nedeniyle icrası gereken usul işlemlerinin niteliği çerçevesinde davaya bütün olarak bakıldığında somut başvuru açısından farklı bir karar verilmesini gerektirecek bir yön bulunmadığı ve on bir yıla yakın süredir devam eden yargılama sürecinde makul olmayan bir gecikmenin olduğu sonucuna varılmıştır.”

Başvurucuların, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar veren  AYM, başvuruculara ayrı ayrı net 18 bin 70 TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.