AYM'den KHK kararı: 2 kabul, 3 ret!

CHP tarafından bazı hükümlerinin iptali istenen ve OHAL kapsamında alınan tedbir ve düzenlemeleri içeren 5 KHK ile ilgili incelemesini tamamlayan AYM, iptal taleplerinden ikisini haklı bulurken, üç dosyayla ilgili ret kararı verdi.25-07-2019 20:30

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, 5 KHK’nin bazı hükümlerinin iptal ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle CHP tarafından açılan davayı görüşerek karara bağladı. Bazı hükümlerinin iptali istenen 5 KHK'den üçünü dün, ikisini ise bugün görüşen mahkeme, CHP’nin 2 iptal talebini kabul etti, diğer iptal taleplerini ise reddetti.

AYM tarafından iptal edilen hükümler:

- ‘FETÖ’ üyeliği veya iltisakı olduğu gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen görevlilerin eşlerine ait pasaportların da genel güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde İçişleri Bakanlığı'nca iptal edilmesine imkan tanıyan düzenleme.

- KHK ile kapatılan ‘FETÖ’ üniversitelerinde kayıtlı olup da devlet veya vakıf üniversitelerine yerleştirilen öğrenciler ile ilgili "Bu şekilde yerleştirilen öğrenciler, mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye ödemeye devam ederler" hükmü.

İPTAL TALEBİ REDDEDİLEN HÜKÜMLER

CHP'nin iptalini istediği diğer KHK hükümlerinde ise Anayasaya aykırılık görmeyen Yüksek Mahkeme, bu hükümlere yönelik iptal talebini reddetti. AYM'nin iptal talebini reddettiği KHK maddelerinden bazıları şunlar:

- “Genelkurmay Başkanı; orgeneral ve oramiraller arasından, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır.” 

- “Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatılmıştır. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle sözleşmeleri feshedilen sözleşmeli erbaş ve erler hakkında 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin dördüncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uygulanır.” (Söz konusu fıkralar kamu görevine son verilenlerin bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyeceği, silah ruhsatları ve pilot lisanslarının iptali, kamu lojmanlarından tahliyesi, özel güvenlik şirketinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacağına ilişkin düzenlemeler içeriyor)

- Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ’nin kurulması ile ilgili kanunda fonun gelirleri ile ilgili 'd bendi' ise şöyle: 

"İktisadi devlet teşekküllerinden, bunların müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimleri ile varlıkları ve iştiraklerindeki kamu paylarından, sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası Devlete ve/veya diğer kamu tüzel kişilerine ait olan ticari amaçlı kuruluşlardaki kamu paylarından, sermayesinin tamamı kamuya ait olan ticari amaçlı kuruluşların sahip olduğu hisse ve varlıklardan, devletin diğer iştiraklerindeki kamu paylarından ve Hazine’ye ait paylardan Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Varlık Fonu'na aktarılmasına veya şirket tarafından yönetilmesine karar verilenlerden…" (Cumhuriyet)