AYM’den grev yasağı kararı

Anayasa Mahkemesi grevlerin ‘ekonomik güvenlik’ gerekçesiyle yasaklanmasını hak ihlali sayarak tazminat cezası verdi. AYM, yasak gerekçesini “ölçüsüz bir müdahale” olarak nitelendirdi.20-07-2018 10:43

Meryem Yıldırm / @meryem_yildrim

Anayasa Mahkemesi (AYM), AKP’nin patronlar için yaptıklarını her seferinde açıkça söyledikleri grev yasağının hak ihlali olduğunu bildirdi.
DİSK’e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal İş) öncülüğünde Ocak 2015’te MESS ile yaşanan toplu sözleşme görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlık sonrası, 18 iş yerinde 15 bin işçiyle başlayan metal grevi, Bakanlar Kurulu tarafından ‘ekonomik güvenlik’ gerekçesiyle ‘erteleme’ adı altında yasaklanmıştı.

HAK İHLALİ KARARI VE TAZMİNAT CEZASI

Yasağı AYM’ye taşıyan Birleşik Metal’in başvurusu sonucu mahkemeden hak ihlali kararı çıktı.
AYM kararında, Anayasa’nın 51. maddesinde yer alan sendika hakkının ihlal edildiği hükmünü verdi. Mahkeme ayrıca sendikaya 50.000,00 TL de tazminat ödenmesine ‘oy birliği’ ile karar verdi.

AYM: ÖLÇÜSÜZ BİR MÜDAHALE

AYM kararında, “6356 sayılı Kanun’un 63. maddesine göre yalnızca milli güvenlik ve genel sağlık sebepleriyle grev ertelemesi kararı verilebilmesi mümkün olup “ekonomik güvenlik” bir grev erteleme sebebi olarak sayılmış değildir. Anılan kanun maddesinde yer alan terimlerin anlamlarının ikna edici bir gerekçe olmaksızın çok geniş bir şekilde yorumlanması, ekonomik bazı sonuçları olacak bütün grevlerin milli güvenliği bozabileceği sonucuna ulaştırılabilecek ve Anayasal haklara demokratik toplumda gerekli olmayan ve ölçüsüz müdahalelere yol açabilecektir” denildi. 

KARARIN ÖRNEKLERİ ADALET BAKANLIĞI VE İTİRAZI REDDEDEN DANIŞTAY’A GÖNDERİLDİ

AYM, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığı’na, bir diğerinin de sendikanın grev yasağı kararına itiraz başvurusunu reddeden Danıştay 10. Dairesine yollanmasına karar verdi.