AYM: 'Kardeş cenazesine katılmayı engellemek hak ihlalidir'

AYM, kardeşinin cenaze törenine katılamadığı için başlattığı hukuk mücadelesinde tutuklu bulunan Abuzer Uzun'u haklı buldu. AYM, 'Özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine' dair karar verdi. Uzun’a 10 bin TL tazminat ödenecek.11-07-2019 13:06

İleri Haber

Anayasa Mahkemesi (AYM), cezaevindeki tutuklu bulunan Abuzer Uzun hakkında, kardeşinin cenaze törenine katılma izni verilmemesi nedeniyle başlattığı hukuk mücadelesinde, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Uzun’a net 10 bin TL manevi tazminat ödenecek.

Abuzer Uzun, Ceyhan Cumhuriyet savcısı olarak görev yaparken hakkında açılan 'FETÖ' soruşturması kapsamında 20 Temmuz 2016’da tutuklanarak Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.Uzun,polis olan kardeşinin hayatını kaybetmesi üzerine, cenaze törenine katılabilmek için izin talebinde bulundu.

JANDARMA: 'UZUN FETÖ'DEN TUTUKLU, ZAFİYET OLABİLİR'

Savcılıkça başvurucunun, kardeşinin cenaze törenine katılmasının güvenlik açısından sakınca oluşturup oluşturmayacağı hususunda ilgili yerlere yazılar yazıldı.Ceza İnfaz Kurumu ve İlçe Emniyet Amirliği başvurucunun, cenaze törenine katılımında güvenlik açısından bir sakınca olmadığını tespit etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan gelen cevapta ise Uzun'un FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan tutuklu bulunması ve Ceza İnfaz Kurumu Jandarma Karakolunda görevli personel sayısının yetersiz olması nedenleriyle tören esnasında güvenlik yönünden zafiyet oluşacağı ifade edildi. Bu durumu göz önünde bulunduran Savcılık Uzun'un cenaze törenine katılma talebinin reddine karar verdi. Uzun'un itirazı İnfaz Hâkimliği tarafından kabul edilmedi. Uzun bu karara da itiraz etti, Ağır Ceza Mahkemesi bu itirazı da kesin olmak üzere reddetti.

Bunun yanı sıra Uzun, kardeşinin cenazesine katılmasının güvenlik sorunu doğurmayacağının cenazenin defnedileceği yer kolluk birimince, tehlikeli tutuklu statüsünde olmadığının da İnfaz Kurumu tarafından bildirilmesine rağmen cenaze törenine katılma talebinin reddedildiğini belirterek özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü.

AYM: CENAZEYE KATILMAK GÜVENLİK SORUNU YARATMAZ

AYM ise, Ceza İnfaz Kurumu Jandarma Karakolu'nda görevli personel sayısının yetersiz olması nedeniyle cenaze merasimi esnasında güvenlik yönünden zafiyet oluşacağı şeklindeki bilgilendirme üzerine derece mahkemesi Abuzer Uzun'un talebini reddetmesini, defin yerindeki kolluk biriminin başvurucunun cenazeye katılmasının güvenlik sorunu yaratmayacağı tespiti karşısında geçersiz kaldığına hükmetti.

Ayrıca Mahkeme, İnfaz Kurumu ile cenazenin defnedileceği yer arasındaki yol güzergâhı boyunca güvenlik ve asayiş bakımından ne gibi sorun veya riskler olduğu somut olarak belirtilmemiş ve ret gerekçesi inandırıcı bir şekilde ortaya konulamadığına, Abuzer Uzun hakkındaki soruşturmanın tamamlanmaması tek başına talebin reddedilme sebebi olamayacağına, törene katılmasının ne şekilde istismara yol açacağına ve soruşturmanın selametine nasıl zarar vereceğine dair gerekçelerin hangi bilgi ve belgelere dayandırıldığı ise açıklanmadığını tespit etti.

Öte yandan, Uzun hakkında yürütülen soruşturma sonucunda FETÖ/PDY üyesi olduğu yönünde yeterli şüphe bulunmadığından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

'ÖZEL HAYATA VE AİLE HAYATINA SAYGI HAKKI İHLAL EDİLDİ!'

Uzun'un cenazeye katılmasının engellenmesine ilişkin zorlayıcı bir neden gösterilmediği ve özel hayata ve aile hayatına saygı hakkını esas alan bir yaklaşım gözetilmediği yine AYM tarafından karara bağlandı.

Temel hak ve özgürlüğün sınırlandırılması sonucu ulaşılabilecek toplumun genel yararı ile başvurucunun kaybı arasında adil bir denge kurulamadığı ve yapılan müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşmadığını belirten Anayasa Mahkemesi, açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.