AYM Hasankeyf'e de acımadı

AYM, UNESCO’nun 10 kriterinden 9’unu yerine getiren Hasankeyf’i su altında bırakacak düzenlenmeye vize verdi.17-01-2018 07:54

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin 6663 sayılı Torba Yasa’nın iptali istemini reddederken, 12 bin yıllık geçmişi bulunan UNESCO’nun 10 kriterinden 9’unu yerine getiren Hasankeyf’i su altında bırakacak düzenlenmeye ise vize verdi. Buna göre, Dicle Nehri üzerinde inşa edilen Ilısu Barajı nedeniyle Hasankeyf’teki yerleşim alanı daha üst bölgelere taşınacak. Taşınmaz tarihi eserler su altında kalacak.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre kararda şöyle denildi: “Mevcut ilçe merkezinin (Hasankeyf) su altında kalmasına sebep olacak Ilısu Barajı ve HES yapımının Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülmüş ise de bu yapım işinin, dava konusu kural tarafından öngörülen bir husus olmaması nedeniyle bu kapsamda denetime konu yapılabilmesi mümkün değildir. Belirlenen ilçe merkezi (Hasankeyf) ve belediye sınırlarının yöresel gereksinimlere uygun olup olmadığı, kamu yararını gerçekleştirip gerçekleştirmediği bir siyasi tercih sorunu olarak kanun koyucunun takdirinde bulunduğundan bu husus, yerindelik denetimi kapsamında olup anayasa yargısının denetiminin konusu dışında kalmaktadır.”