Aykırı sorular aykırı yanıtlar27-08-2021 01:05

Muhalefet partilerinde, sol kesimde 20 yılı bulan AKP döneminin sona ermek üzere, iktidarın el değiştirmesinin kaçınılmaz olduğu gibi bir yaklaşım genel kabul görmüşe benziyor. Adeta tartışma götürmez bir varsayım egemendir. Zaman zaman birbiriyle çelişse de benzer hükümler aynı anda savunulabiliyor. Belki de bu durum yaşadığımız çok boyutlu ekonomik, toplumsal, politik bunalımın, kaotik ortamın doğal bir sonucudur...

***

Yazının devamı için tıklayın.