Aydın'daki çocuk istismarı protesto edildi

Aydın'da istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk için basın açıklaması düzenlendi.26-06-2019 22:58

İleri Haber

Aydın'ın Çine ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun babası tarafından istismara maruz kalması protesto edildi. Aydın Kadın Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen protesto eyleminde basın açıklaması okundu. 

Okunan basın açıklamasında çocuk ihmal ve istismarının akılla, vicdanla bağdaşmayan bir insanlık suçu olduğu belirtildi.

Çocuk haklarını merkeze alan, çocuğu bütünlüklü olarak koruyan, güçlendiren ve istismarı engelleyici tedbirleri içeren bir çocuk politikasıın olmadığı belirtilen basın açıklamasında, "Devlet olarak bir kereden bir şey olmaz diyemezsiniz!" denildi. 

Uluslararası sözleşmelere ve çocuk koruma kanunlarına uyulmasının zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, istismarcılara ve istismarı meşrulaştranlara karşı seslerinin yükseltilmesi gerektiği söylenilerek, Aydın'da yaşanan çocuk istismarlarıın takipçisi olacakları belirtildi.

Basın açıklamasının tam metni şöyle:

Bugün burada Çine İlçemizde yaşanan öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuğumuza sahip çıkmak için toplandık.

BASINA VE KAMUOYUNA

Bedensel, ruhsal ve cinsel gelişimin henüz tamamlanmadığı 0-18 yaş arasındaki dönem çocukluk dönemidir. Bu dönem içerisinde çocuğa yönelik bakmakla yükümlü kimseler ve diğer yetişkinler tarafından fiziksel, duygusal, zihinsel veya cinsel gelişimlerini engelleyen ya da beden ve ruh sağlığına zarar veren kaza sonucu olmayan durumlara cinsel istismar denir.

Çocuk ihmal ve istismarı dinle, akılla, vicdanla ve ahlakla asla bağdaşmayan bir insanlık suçudur. Ülkemizde yaşanan çocuklara yönelik cinsel istismarın her ilde, her etnik kökenden sınıftan olduğu görülmektedir.

İlimizde son 1 yıl içinde yüzde 6 çocuğun istismara maruz kaldığı tespit edilmiştir. Cinsel istismar karşısında ilgisizlik, tepkisizlik yerine ortak duyarlılık oluşturarak çözüm üreterek geleceğe güvenle bakabilir, toplumsal barış ve huzuru sağlayabiliriz. 2013 yılına kadar bu sorunların çözüm merkezlerinden biri Toplum Merkezleri diğeri de Çocuk Gençlik Merkezleriydi. Bu merkezlerde çalışanlar aile içi yaşanan ilişkileri; gözlemlemek ve takip etmek sokakta ya da ailesi yanında yaşayan çocukların sorunlarını uzman bir ekiple birlikte çözmekteydi.

Ayrıca bu merkezler çocukların hem aile içinden hem de yakın çevresinden gelebilecek istismara karşı önleyici çalışmalar yapmaktaydı. Korumayı ve önlemeyi ilke edinen bu merkezler ne yazık ki kaldırıldı. Böylece giderek artan aile içi ve dışı çocuk istismarı azımsanmayacak boyutlara ulaştı. Çocuğu korumaya yönelik önlemler yok. Çocuk haklarını merkeze alan çocuğu bütünlüklü olarak koruyan güçlendiren ve istismarı önleyici tedbirleri içeren bir çocuk politikası yok.

Çocukların kolayca ulaşabileceği sesini duyura bileceği koruyan, eğiten, bilinçlendiren, güçlendiren ve yönlendiren yeterli sayıda çocuk merkezleri yok. 4 Ekim 2012 yılında kurulan ÇİM: ÇOCUK İZLEME MERKEZLERİ hakkında genelgeye göre; karakolda bildirimi yapılan istismar vakalarında savcının istemi ile çocuklar izleme merkezlerine sevk edilmekte, merkezdeki uzman, eğitimli kadrolar tarafından çocuğun ifadesi alınıp, muayenesi yapılmakta.

İlimizde var olan ÇİM çocuk izlem merkezleri merkezimizde aktif kullanırken ilçelerden çocukların ifadelerinin ÇİM de değil karakollarda alındığı duyumları bizleri üzmüş ve şaşırtmıştır.

Çocuklarımız için görevlendirilen çalışanlar, kurumlar ve savcılar sizlere buradan çağrı yapıyoruz herkes üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz yapsın. Çocuğun yaşadığı korkunç travmanın daha derinleşmesine izin vermeyin. Bu alanda uzman olan ve görüşleri alınması gereken kişilere, kadın ve çocuk örgütlerine söz hakkı yok. Çocuğa inanmak ilk adımdır. Devlet olarak bir kereden bir şey olmaz diyemezsiniz Zihinsel olarak yeterli olgunluğa gelmiş çocuğa yaşının gerektirdiği kadar cinsel bedensel eğitim uzmanlarca verilmelidir.

Ayrıca koruyucu bir tedbir olarak çocuk parklarına, okullara, çocukların bulunduğu ortak alanlara mahremiyeti zedelemeden güvenlik kameraları takılması önemlidir. Buralarda çocuklarla birebir iletişim içerisinde olan personelin güvenlik soruşturmasından ve psikolojik testlerden geçmiş bilinçli, eğitimli kişiler olmalıdır.

Özellikle sağlık çalışanları ve eğitimciler olmak üzere kamuda çocuklarla çalışan tüm bireylere cinsel istismarı önleme ve tanıma sorumluluğu üzerine eğitim verilmelidir. İstismarı gerekli kurumlara bildirme yükümlülüğünün tüm toplumca benimsenmesi sağlanmalıdır.
Uluslararası sözleşmelere ve çocuk koruma kanununa mutlaka uyulmalıdır.

Bizler istismarcılara ve istismarı meşrulaştıranlara karşı sesimizi yükselteceğiz. Çocuklara ve ergenlere yönelik bu aleni şiddete karşı susmuyoruz. Yetkililere araştırın, müdahale edin, önlem alın çocukları ve haklarını koruyun, çocukları korumak için harekete geçin diye haykırıyoruz.
Buradan bir kez daha söylüyoruz ki ilimizde yaşanan çocuk istismarlarının takipçisi olacağız.