Avukat Turgut Kazan: 4 yıl 7 buçuk ay sonra dava açılması apaçık bir ihlaldir

Avukat Turgut Kazan Gezi İddianamesi'ndeki ihlallerle ilgili açıklamalarda bulundu.05-03-2019 15:01

İleri Haber

Avukat Turgut Kazan Gezi İddianamesi'nin hukuksuzlukla ilgili açıklamalarda bulundu.

Görüşlerine başvurduğumuz Kazan "Gezi İddianamesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Necmettin Erbakan ile ilgili kararı ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ek 7. protokol ışığında değerlendirilmelidir. Bu karara göre, Erbakan hakkında 4 yıl 5 ay sonra dava açılması ihlal sayılmıştı" şeklinde konuştu. 

Daha önce de sosyal medyada açıklamalar yapan Turgut Kazan Gezi İddianamesi'nin ihlal olduğunu belirterek "İddianamede, suç tarihi için 2014 öncesi deniliyor. Taksim Platformu davasında gösterilerin 10.07.2013 gününe kadar sürdüğü belirtilmişti. Demek ki, 4 yıl 7 buçuk ay sonra dava açılması apaçık bir ihlaldir" dedikten sonra "Ayrıca, Gezi ana davası İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Orada, Taksim Platformunu oluşturanlar örgüt üyeliği ve yasadışı toplantı yapmakla suçlandı. Tüm suçlananlar beraat etti. İstanbul C. Başsavcılığı kararı temyiz etmedi, karar kesinleşti" diye ekledi. 

Kazan son olarak "Onayladığımız Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ek 7. protokolü var. Anayasamızın 90/5. maddesi var. 'Non Bis In İdem' ilkesi en temel hukuk ilkesidir. Eylem aynıdır. Suç vasfı değiştirilerek, ikinci bir yargılama yapılamaz. CMK’nun 223/7. maddesi uyarınca, davanın reddine karar verilmesi gerekir" diyerek iddianamedeki hukuksuzluklara dikkat çekti.