ATO: Salgında işten çıkarılan psikolog arkadaşlarımızın yanındayız

ATO Yönetim Kurulu, sözleşmesi feshedilen psikologlara ilişkin yaptığı açıklamada "Psikiyatri merkezi yazılanların kendi merkezlerini işaret ettiği zannıyla, yazılanların merkezlerinde uygulandığını da, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı yönetilen bir merkez olduklarını da kabul etmiş olmaktadırlar" dedi.07-05-2020 18:12

Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu, salgın sürecinde sözleşmesi feshedilen psikologların yanında olduklarını belirtti. Yönetim Kurulu'nun yaptığı yazılı açıklamada, "Ankara’da büyük bir bir psikiyatri merkezi beş psikoloğun iş akitlerini 'işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı' gerekçesiyle feshetti. ATO olarak, merkez işveren ve yöneticisi olan meslektaşlarımızdan, psikolog arkadaşlarımızın sözleşme fesih gerekçelerini açıklamalarını, bu yanlıştan hemen dönülmesini bekliyor,psikolog arkadaşlarımızın yanında ve her tür desteğe hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sağlığın yalnızca fiziksel değil, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali olduğu ifade edilen açıklamada, "Ruh sağlığı alanında çalışanlar günümüzde her dört kişinden birinin ruhsal ve davranışsal sorunlar yaşadığı düşünülürse sağlığı korumak adına büyük bir özveri ile mesai yapmaktadırlar .Yaşanılan küresel salgının bireyin psikolojisi üzerindeki etkileri göz önüne alındığında ise iş yüklerinin daha da katlanmış olması kaçınılmazdır" denildi.

'PSİKİYATRİ MERKEZİ İŞTEN ÇIKARMALARLA BU İDDİALARI KABUL ETMİŞ OLDU'

3 Mayıs tarihinde gazeteci Pınar Öğünç'e bir psikoloğun verdiği röportajda, bir psikiyatri kliniğindeki işleyiş ve sürece bağlı iş yükünün anlatılmasının ardından beş psikoloğun sözleşmesinin feshedildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Kliniğin, şehrin ya da psikoloğun adına yazıda yer verilmiyor. Ağır iş yükü altında, prim usulü çalışıp ücretin çok az bir kısmını alarak, pandemi şartlarına uygun olmayan çalışma düzeniyle, mobinge uğrayarak tükenmişlik içinde çalışma koşullarından söz ediliyor. Bu yazı pek çok kişi tarafından beğenilip paylaşılıyor.

Çok kısa bir süre sonra Ankara’da büyük bir bir psikiyatri merkezi beş psikoloğun iş akitlerini 'işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı' gerekçesiyle feshediyor. Tek ortak noktaları ise bu yazıyı beğenmek veya paylaşmak olan bu kişiler pandemi süresince üç ay boyunca işten çıkarmaların yasaklandığı bir dönemde usülsüz bir şekilde işten çıkarılıyor.

Gerekçe eğer bu yazıya dayandırılıyorsa ki gerekçe belirtilmemiştir. Bu müdahale ile psikiyatri merkezi işverenleri bu röportajda yazılanların kendi merkezlerini işaret ettiği zannıyla, yazılanların merkezlerinde uygulandığını da, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı yönetilen bir merkez olduklarını da kabul etmiş olmaktadırlar.

ATO olarak, merkez işveren ve yöneticisi olan meslektaşlarımızdan, psikolog arkadaşlarımızın iş akit fesih gerekçelerini açıklamalarını, bu yanlıştan hemen dönülmesini bekliyor,psikolog arkadaşlarımızın yanında ve her tür desteğe hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz."