Atama bekleyen engelli öğretmenler Ankara'da: Biz de herkes gibi topluma tam, eşit ve etkin katılmak istiyoruz

Aylardır sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışan ve çeşitli yerlerde eylemler düzenleyen engelli öğretmenler, bugün Ankara'dan çalışma hakları için seslendi.02-06-2021 22:14

Atanamayan engelli öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığının, kamuda yüzde 3 oranında engelli çalıştırılmasının zorunlu olmasına rağmen engelli kontenjanının doldurulmasına yönelik yeterli atama yapmadığına dikkat çekerek Ankara'da bir eylem düzenledi. 

Öğretmenler, yaptıkları basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

Bilindiği gibi KPSS ile binlerce öğretmen alımı yapılırken, mezun olan engelli öğretmen sayısının gittikçe artmasına rağmen EKPSS ile öğretmen alımları gittikçe azalmaktadır. Kamuda %3 oranında engelli çalıştırılmasının zorunlu olduğu Kanun ile sabit iken, Devlet kendi koyduğu bu kuralı uygulamayarak hukuksuz bir uygulamaya göz yummakta ve Milli Eğitim Bakanlığında engelli kontenjanının doldurulmasına yönelik yeterli atama yapmamaktadır.

Bu nedenledir ki bugün 2511 engelli öğretmen işsizdir, ailesinin eline bakmaktadır ve sosyal yardımlara muhtaç durumdadır. Atama bekleyen 2511 engelli öğretmen adayı olarak bizler, eğitimdeki fırsat eşitsizliğine, fiziki ve sosyal şartların zorluğuna rağmen eğitimimizi tamamladık. Kendi ayaklarımız üzerinde durmak, aile kurmak, mesleğimizi icra etmek, Türkiye’mize faydalı ve üretken bireyler olmak istiyoruz. 2014-2023 yıllarını kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi Belgesinin eylem kararlarında “engellilerin istihdama katılımlarının önündeki engellerin kaldırılması”nın amaçlandığı yazmaktadır.

Aynı şekilde Resmi Gazetede 30 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan İnsan Hakları Eylem Planında “engellilerin istihdamının önündeki engellerin kaldırılması için bir yıl içinde engellilerin mesleklerine uygun kamu görevlerinde istihdamının teşvik edileceği” de ifade edilmiştir. Çalışma hakkı, bir insan hakkıdır. Bizler bugün, Devletimizin, Anayasa ile teminat altına almış olduğu çalışma hakkımızı talep etmek için buradayız. Biz de herkes gibi topluma tam, eşit ve etkin katılmak istiyoruz

BAKANLARA ÇAĞRI

Öğretmenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e ve tüm milletvekillerine seslenerek,

"Anayasal hak olan çalışma hakkımızı, yasa ile tanımlanan %3’lük kontenjan hakkımızı ve yasal güvence altına alınan kamuda istihdam hakkımızı Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ile taahhüt edildiğini hatırlatarak;

-Milli Eğitim Bakanlığı'nın Haziran ayı içinde EKPSS ile öğretmen alımı yapmasını,

-Milli Eğitim Bakanlığı’nın %3’lük engelli kontenjanını doldurmasını,

-KPSS puanı ile öğretmen alımlarında eş zamanlı olarak EKPSS puanı ile de engelli öğretmen alımının yapılmasını,

-ve bir an önce atama tercih kılavuzunu yayınlamasını talep ediyoruz."

şeklinde taleplerini sıraladı.