Asgari ücretin vergi kapsamından çıkarılması için kanun teklifi

Gök, zaten zor koşullar altında yaşamlarını idame ettirmek zorunda kalan dar gelirlilerin, insaflı ve adaletli bir şekilde vergilendirilmesi gerektiğini ifade etti.30-09-2021 12:28

İleri Haber

CHP’li Levent Gök, asgari ücretin gelir vergisi kapsamından çıkarılması için kanun teklifi verdi. Gök, gerekçede “Gelirin, insanca bir yaşamın sürdürebilmesi için gerekli olan kısmı, mali güç oluşturmadığı kabul edilerek vergi dışı tutulmalıdır” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Levent Gök, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na bir kanun teklifi verdi. Gök, teklifinde çalışan bir kişinin kendisi ve ailesinin onurlu bir şekilde yaşayabilmesi için gerekli olan gelir olarak tanımlanan asgari ücretin, sosyal devlet ilkesi kapsamında pek çok ülkede uygulandığını belirtti.

“Her ne kadar bir sosyal devlet uygulaması olsa da asgari ücret, iktidarların yanlı vergilendirme politikalarından dolayı olumsuz etkilenmekte bu durum çalışanların reel gelirinin azalmasına yol açarken kayıt dışı istihdamın da artmasına neden olmaktadır” diyen Gök, bu nedenle zaten zor koşullar altında yaşamlarını idame ettirmek zorunda kalan dar gelirlilerin, insaflı ve adaletli bir şekilde vergilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

ASGARİ ÜCRET GELİR VERGİSİ KAPSAMINDAN ÇIKARILSIN

Gök, şöyle devam etti:

Adaletli bir vergileme ise yükümlülerin mali güçlerinin vergilendirmede gözetilmesi halinde mümkündür. Bunun için bireyin bakmakla yükümlü olduğu ailesi için yapmak zorunda bulunduğu yaşamsal giderlerin vergi matrahından indirilmesi gerekir. Diğer bir deyişle gelirin, insanca bir yaşamın sürdürebilmesi için gerekli olan kısmı, mali güç oluşturmadığı kabul edilerek vergi dışı tutulmalıdır.

KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Gök, en az geçim indirimi tutarının, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının yüzde 100'üne yükseltilmesi suretiyle asgari ücretin gelir vergisi kapsamından çıkarılmasıyla ilgili kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu.