Ankara'da işçiler güvenli bir iş yerinde çalıştığını düşünmüyor

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Ankara Meclisi’nin yayınladığı ‘Ankara’da İşçilerin Sağlığı ve Güvenliği Araştırması'nda çarpıcı veriler yer alıyor.25-05-2019 10:17

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Ankara Meclisi’nin ‘Ankara’da İşçilerin Sağlığı ve Güvenliği Araştırması' yayınlandı.

İŞÇİLER GÜVENLİ BİR İŞ YERİNDE ÇALIŞTIĞINI DÜŞÜNMÜYOR

Araştırmaya göre, işçilerin yarısından fazlası (yüzde 52) sağlıklı ve güvenli bir işyerinde çalıştığını düşünmüyor. İşyerini sağlıklı ve güvenli bulmama oranı, geçici ve taşeron işçilerde, mesaiye kalmak zorunda kalan işçilerde, sigortasız ve güvencesiz çalışanlarda artıyor.

Araştırma kapsamında, çeşitli işkollarından 272 işçiyle anket yapıldı. Anket sonuçları, işçilerin önemli bölümünün kötü ve sağlıksız koşullarda, risk altında çalıştırıldığını ortaya koydu.

AŞIRI ÇALIŞMA VE ZORUNLU MESAİ

-İşçilerin yüzde 48,5’i 1-8 saat arası çalışırken; yüzde 38,6’sı 9-10 saat, yüzde 11,03’ü 11-12 saat, yüzde 1,84’ü ise 13 saat ve üzerinde çalışıyor.

-İşçilerin yarısından fazlası (yüzde 56,25) haftada 6 gün, kayıt dışı ya da ikinci bir işte çalışan işçiler ise 7 gün çalıştıklarını söylüyor.

-İşçilerin yüzde 68’i mesaiye kalıyor. Bu işçilerin yüzde 34’ü kendilerinin onayı alınmadan mesai yapmak zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

-Araştırmaya katılan her 4 işçiden birisi (yüzde 24) ek iş yapıyor.

100 İŞÇİDEN 13’Ü SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILIYOR

-İşçilerin yüzde 13’ü sigortasız çalışıyor. Bu işçilerin yüzde 60’ı son 1 yılda işyerlerinde iş kazası yaşandığını ifade ediyor. Yüzde 51’i işyerlerinde koruyucu donanım ve ekipmanların temin edilmediğini söylüyor.

-Kadrolu işçilerin yüzde 87’si iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verildiğini kaydederken; taşeron işçilerin yüzde 34’ü, sözleşmeli çalışanların yüzde 34’ü, geçici işçilerin ise yüzde 74’ü hiçbir eğitim almadıklarını söylüyor.

-İşçilerin yüzde 33’ü, yani her 3 işçiden 1’i işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunun olmadığını, yüzde 20’si ise bu konuda bir bilgilerinin olmadığını dile getiriyor. İşçilerin yüzde 28’i işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulunmadığını ifade ediyor.

Birgün'de yer alan araştırmaya göre, her 5 işçiden biri işyerinde kendisini bekleyen tehlike ve riskler konusunda bilgi sahibi bile değil.

-İşçilerin yarısından fazlasına kişisel koruyucu ve donanım ekipmanları verilmiyor. Ekipman verilmediğini ifade edenler taşımacılık, tarım-ormancılık, tekstil, gıda ve inşaat işkollarında yoğunlaşıyor. Taşımacılık ve tarım/orman işkolundaki işçilerin yüzde 75’i, kişisel koruyucu ve donanım ekipmanlarının verilmediğini söylüyor.

-İşçilerin yarıya yakını (yüzde 44) son bir yılda çalıştığı işyerinde iş kazası yaşandığını söylüyor. Her 100 işçiden en az 15’i işyerinde yaşanan bir iş cinayetine tanık olduğunu ya da duyduğunu ifade ediyor.

-İşçilerin yüzde 35’i işe bağlı bir hastalığının (meslek hastalığı) olduğunu belirtiyor. Yüzde 16’sı meslek hastalığı şüphesi ile hastaneye gittiğini aktarıyor.