Ankara Katliamı davasının gerekçeli kararında kamu görevlilerinin sorumluluğu yok sayıldı!

10 Ekim Ankara Katliamı’nın 872 sayfalık gerekçeli kararında kamu görevlileriyle ilgili taleplerin sadece bir buçuk sayfada yer aldı ve “İçişleri Bakanlığı Müfettiş Raporu, Gaziantep Ağır Ceza mahkemelerinden gelen dosyalar, sanıkların iletişim tespiti dosyaları” gibi önemli deliller yok sayıldı.22-02-2019 13:46

Ankara’da 10 Ekim 2015 tarihindeki Barış Mitingi sırasında yaşanan IŞİD katliamının 872 sayfalık gerekçeli kararında kamu görevlileriyle ilgili taleplerin sadece bir buçuk sayfada yer alıyor. Gerekçeli karara tepki gösteren mağdur avukatları, “İçişleri Bakanlığı Müfettiş Raporu, Gaziantep Ağır Ceza mahkemelerinden gelen dosyalar, sanıkların iletişim tespiti dosyaları” gibi önemli delillerin yok sayıldığını belirtti.

Barış Mitingi’ne yönelik Ankara Gar önünde IŞİD tarafından 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştiren ve 103 kişinin yaşamını yitirdiği katliama dair açılan dava Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 Ağustos 2018 tarihinde karara bağlanmıştı.

'YARGININ SİYASAL İŞLEVİ KONUSUNDA TARİHİ VESİKA OLABİLECEK BİR KARAR'

Katliama ilişkin davanın 872 sayfalık gerekçeli kararının açıklanmasının ardından, 10 Ekim Ankara Katliamı Davası Avukat Komisyonu, gerekçeli karara dair yazılı açıklama yaptı. Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin “hiçbir şey demeyen” bir karar yazdığına dikkat çekilen açıklamada, "Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi adalet sözcüğünün çok uzağına düşmüş, yargının siyasal işlevi konusunda tarihi vesika olabilecek bir karar imza atmıştır. Onların duymayacağını bildiğimizden hukuk ve adalet adına bizler hicap duymaktayız” ifadeleri yer aldı.

'KATLİAMA DAİR HİÇBİR ŞEY DEMEYEN BİR GEREKÇELİ KARAR'

Türkiye tarihinin en büyük katliamı davalarından birinin gerekçeli kararı üzerine ülke kamuoyunu bilgilendirmenin taraflarınca zorunlu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Sadece iddianamede adı geçen sanıkların bir kısmına eksik gedik verilmiş olan cezalarla tesis edilmiş bir adaleti kabul etmediğimizi, etmeyeceğimizi kararın açıklanmasının ardından yapmış olduğumuz açıklamalarda ifade etmiştik. Katliamın bütün tablosunu aydınlatmayan, tüm sorumluları yargılama pratiği sergilemeyen Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararı ile de bu tutumunu sürdürmüş olup, toplamda katliama dair hiçbir şey demeyen bir gerekçeli karar yazmıştır” denildi. 

DOSYA KAPSAMINDA YER ALAN DELİLLERDEN DAHİ SÖZ EDİLMEMİŞ

Yapılan açıklamada, şunlar belirtildi: Katliam sebebiyle o kadar çok insan bizzat zarar görmüştür ki dosyada katılan sayısı -katılma talebi kabul edilen kurumlarla birlikte- 697’dir. Gerekçeli kararda her bir katılanın beyanları yer almakta olup, katliama dair tüm sorumluların, yani kamu görevlilerinin yargılanması talebinin karşılıksız ve cevapsız kalması son derece dikkat çekicidir. Bu durum bütün yargılama süreci boyunca tarafımızca da dillendirilmiş, somut kanıtlar dosyaya sunularak katliamda sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin mutlaka dosyaya dahil edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 
 
SADECE BİR BUÇUK SAYFA
 
"872 sayfalık gerekçeli kararda bu husus sadece bir buçuk sayfa olarak yer almış, sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin yargılanması konusundaki taleplerin tamamı görmezden gelinmiştir. Üstelik dosya kapsamında yer alan delillerden dahi söz edilmemiştir. İçişleri Bakanlığı Müfettiş Raporu, Gaziantep Ağır Ceza Mahkemelerinden gelen dosyalar, sanıkların iletişim tespiti dosyaları, Gaziantep ve ülkenin çeşitli yerlerinde kamu kurumları ile yapılan yazışma yanıtları gerekçeli kararda yok sayılmıştır. Oysa bu sözünü etmiş olduğumuz deliller; Ankara, Adana, Gaziantep ve Kilis vb. yerlerde görev yapan birçok kamu görevlisinin, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının ve siyasal iktidar temsilcilerinin bu katliama yol verdiğini ortaya koymaktadır.”
 
‘BU KARARI ALKIŞLAMAYACAĞIZ’
 
Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre gerekçeli kararda sanıkların insanlığa karşı suç işlemekten yargılanmaları gerektiği konusundaki talebin ise sanıkların gerçekleştirdiği katliamın esasen Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasal düzenine yönelik olduğu, 2015 kasım seçimleri öncesinde ülkede kaos yaratmak istedikleri gibi açıklamalarla karşılandığına vurgu yapılan açıklamanın devamında şöyle denildi:

Katliama ilişkin siyasal iktidarın sorumluluğu bu şekilde ört bas edilmek istenmiştir. 2015 yılı 7 Haziran seçimlerinden sonra kaos yaşanacağını söyleyen iktidar sözcülerinin, katliamın hemen arkasından anket yaparak oylarının arttığını söyleyen dönemin Başbakanının açıklamaları, katliamda ölen ve yaralananların acılarını paylaşmak yerine sergilenen düşmanca tutumlar gibi çok sayıda somut gerçek karşısında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi devleti/siyasal iktidarı aklamayı seçmiş ya da kendisine verilmiş bu vazifeyi yerine getirmiştir. 
 
Gerekçeli kararın tarafımızca anlamı budur ve bu durumdan adalet arayışı içinde olan hukukçular olarak adalet için mücadelemizi daha da büyütmek sonucu çıkarttığımızı belirtmek isteriz. Onun ötesinde sanıklar hakkında yer alan sayfalar dolusu değerlendirmelerin, cezalandırılmalarına ilişkin açıklamaların nazarımızda bir anlam ve önemi bulunmamaktadır. Katliam örgütledikleri dosya kapsamındaki her türlü delille sabit olan sanıklara ceza verildiği için bu kararı alkışlamayacağımızı daha önce söylemiştik, bir kez daha da aynı şekilde ifade etmekte bir sakınca görmemekteyiz. 
 
‘ÜLKEDEKİ YARGININ DURUMUNDAN BAĞIMSIZ BİR KARAR DEĞİL’
 
Kaldı ki sanıkların –bir kısmı için eksik ceza tayini de söz konusudur- aldıkları cezalar ve halen tutuklu olmaları müvekkillerimizin ısrarlı takibi ve mücadelelerinin sonucudur. Bu mücadele IŞİD’li sanıkların cezalandırılmasını sağlamıştır. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi adalet sözcüğünün çok uzağına düşmüş, yargının siyasal işlevi konusunda tarihi vesika olabilecek bir karar imza atmıştır. Onların duymayacağını bildiğimizden hukuk ve adalet adına bizler hicap duymaktayız. Bu karar ile yakınlarını yitirmiş, yaralanmış, hayatı boyunca unutamayacağı anlara tanıklık etmiş müvekkillerimizin acıları daha da derinleştirilmiştir. Ancak adli makamlarca gerekçe niyetine sunulanı, esasen bizlere cevap verme zorunluluğu olarak gördüğümüz için, bu şekilde haklılığımızın bir kez daha teyit edilmiş olduğunu da vurgulama isteriz. Ülkedeki yargı sisteminin gelmiş olduğu durumdan n bağımsız olmayan bir karar ile karşı karşıya olduğumuz açıktır. Adalete ulaşmanın mücadele ile olduğunun bilincinde olan hukukçular olarak müvekkillerimiz ve ülkenin emek demokrasi güçleri ile birlikte 10 Ekim Ankara Katliamının bütün sorumlularının yargı önünde hesap vermeleri için her platformda mücadele etmeye /çabalamaya devam edeceğiz.