Ankara Barosu'ndan RTÜK'ün sansür yönetmeliğine dava

Ankara Barosu, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan sansür yönetmeliğiyle ilgili Danıştay'da dava açtı. Barodan yapılan açıklamada, yönetmeliğin ifade, haber alma ve verme özgürlüğüne doğrudan müdahale oluşturduğu vurgulandı.06-08-2019 15:05

İleri Haber

Ankara Barosu, RTÜK'e Netflix, BluTV, YouTube, Spotify gibi platformları denetleme yetkisi veren sansür yönetmeliğinin iptali istemiyle dava açtı.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan ve RTÜK'e Netflix, BluTV, YouTube, Spotify gibi internet platformlarına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi getiren yönetmelikle ilgili Ankara Barosu tarafından Danıştay’da dava açıldı.

Baro açıklamasında, “Söz konusu Yönetmelik ile getirilen düzenlemenin ifade, haber alma ve verme özgürlüğüne doğrudan müdahale oluşturması, bireylerin tercih hakkının önüne geçerek otokontrolün kamunun denetimine aktarılması hususlarına vurgu yapılarak hukuka aykırı düzenlemenin iptali talep edilmiştir” denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“01.08.2019 tarih ve 30849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 2/2-b ve 4/1-a maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali ile dayanak 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 29/A maddesinin Anayasa’ya aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluna başvurulması talebiyle Baromuzca Danıştay’da dava açılmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ile getirilen düzenlemenin ifade, haber alma ve verme özgürlüğüne doğrudan müdahale oluşturması, bireylerin tercih hakkının önüne geçerek otokontrolün kamunun denetimine aktarılması hususlarına vurgu yapılarak hukuka aykırı düzenlemenin iptali talep edilmiştir.”