Ankara Barosu müzik yasağının iptali için dava açtı

Ankara Barosu müzik yasağının iptali için dava açtı

İçişleri Bakanlığı'nın müziği, sahneyi, konseri, sanatı yasaklayarak yaşam tarzına müdahale içeren bir anlayışı ortaya koyduğunun vurgulandığı açıklamada, Danıştay’da dava açıldığı aktarıldı.

Ankara Barosu, AKP iktidarının pandeminin gerekçe gösterilerek saat 00.00'dan sonra müzik yayınına kısıtlama getiren kademeli normalleşme genelgesinin ilgili hükümlerinin iptali için Danıştay’da dava açtı.

Ankara Barosu Başkanlığınca yapılan ve “Sanatın ve sanatçının korunması Anayasamızın 64. maddesi uyarınca devletin yükümlülüğündedir. Genelgeler ile Anayasa’ya aykırı düzenleme yapılamayacağı gibi anılan düzenlemenin halk sağlığını korumak ile ilişkilendirilmesi de mümkün değildir¨ ifadelerinin kullanıldığı açıklamada ¨Müziği, sahneyi, konseri, sanatı yasaklayarak yaşam tarzına müdahale içeren bir anlayışı ortaya koyan İçişleri Bakanlığı’nın saat 24:00’den sonra müzik yasağı getiren 27.06.2021 tarihli 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nin ilgili maddelerinin Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay’da dava açılmıştır” ifadeleri yer aldı.