Anadolu liseleri ve imam hatipler eşitlendi!

Anadolu liseleri ve imam hatip lisesi açma şartları eşitlendi.15-02-2019 15:37

MEB’in Kurum Açma, Kapatma ve Ad verme Yönetmeliği’nde düzenleme yapıldı.

Düzenlemeye göre her ilde ölçme ve değerlendirme merkezleri açılacak. Anadolu ve Anadolu imam hatip liselerinin açılması için aranan asgari şartlar aynı olacak. 

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre İsmet Yılmaz’ın Milli Eğitim Bakanlığı döneminde yayımlanan, “Öğretmen Strateji Belgesi”nde yer alan ve öğretmen yetiştiren eğitim kurumlarının standartları ile aday öğretmen yetiştirme, pedagojik formasyon gibi konularda çalışması öngörülen öğretmen akademileri, Bakanlığın görev alanından çıkarıldı. Önceki yönetmelikte, “Öğretmen akademisi ve hizmetiçi eğitim enstitüsü” olarak tanımlanan merkezler, dün yayımlanan yeni yönetmelikte, “Hizmetiçi enstitüsü” şeklinde değiştirildi. Yönetmelik değişikliği, pedagojik formasyon ve öğretmen yetiştirme programları başta olmak üzere, öğretmen akademilerinin yapması gereken işlerin hangi kurumlar tarafından yürütüleceğine ilişkin soru işaretlerine yol açtı.

Yönetmelikle MEB’de yapısal değişikliklere neden olacak yeni düzenlemelere de imza atıldı. Buna göre, il merkezlerinde ve nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçelerde, “Ölçme Değerlendirme Merkezi” açılması kararlaştırıldı. Ölçme Değerlendirme Merkezleri’nde, arşiv, baskı makinesi, optik okuma odası, çalışma odası, soru redaksiyon odası ve toplantı salonu bulunacağı bildirildi. Öğretmen özerkliğini tartışmaya açan bu karar, öğretmenlerin sınavlarda devre dışı bırakılarak tüm değerlendirmenin merkezlerden yapılacağı yorumlarına neden oldu. Ölçme ve Değerlendirme Merkezleri’nin, öğrencinin yanı sıra öğretmenin ve okulun başarısını da değerlendireceği ifade edildi.

Yönetmelikte, Danıştay’ın daha önce, “Diğer kurumlarda yer verilen, kurumların açılmasında esas alınan nüfus kriterine imam hatip lisesinin açılmasında yer verilmediği” gerekçesiyle verdiği yürütmeyi durdurma kararı dikkate alınarak düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda, Anadolu liseleri ile Anadolu imam hatip liselerinin açılma şartlarındaki nüfus kıstası ile 9’uncu sınıfa kayıt olacak en az iki şube mevcudunda öğrenci bulunması kriterleri eşitlendi