AKP'nin yeni hedefi: Tabiat parkları ve doğal alanlar ranta açılacak!

AKP'li milletvekillerinin Meclis'e sunduğu yasa teklifiyle, Turizm Bakanlığı'nın onayı ile milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal SİT ve sulak alanlara turistik tesis yapılabilmesinin önü açılmak isteniyor.



31-03-2021 23:47

AKP'li milletvekillerinin Meclis'e sunduğu yasa teklifiyle, Turizm Bakanlığı'nın onayı ile milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal SİT ve sulak alanlara turistik tesis yapılabilmesinin önü açılmak isteniyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, TBMM'ye sunulan yasa teklifinin kabul edilmesiyle, denize kıyısı olan ilçelerdeki milli parklara da otel ve turistik tesisler yapılabilecek ve mera, yaylak ve kışlakların turizme açılması da kolaylaşacak. Yasa teklifine göre, Çevre Bakanlığı'nın bu alanlardaki onay yetkisi kısıtlanırken Turizm Bakanlığı koruma alanlarını yatırım yeri olarak tahsis edebilecek.

AKP' vekillerin hazırladığı Turizmi Teşvik Kanunu'nda Değişiklik Öngören Yasa Teklifi'nin gerekçesinde, doğal SİT alanları ve milli parklar ile korunan doğal alanların turizme açılması için Çevre Bakanlığı'ndan onay alınma sürecinin turizm yatırımlarının hızını kestiği savunuldu. 

Halihazırda yürürlükte olan yasaya göre, turizme açılması halinde doğanın yok olabileceği tespitiyle Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Çevre Bakanlığı onayından geçmeyen plan değişiklikleri uygulamaya giremiyordu.

Meclis'e sunulan teklife göre ise, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde yer alan doğal sit alanları ve milli parklar dahil olmak üzere korumaya alınmış doğal alanlarda yapılması istenen her türlü plan ve plan değişiklik talepleri sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulacak.

KAPADOKYA VE GELİBOLU GİBİ BÖLGELER KAPSAM DIŞINDA BIRAKILACAK

Meclis'e sunulan teklifte, Kapadokya, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı, askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ve Boğaziçi sınırlarında kalan alanlar ile özel çevre koruma bölgeleri ve özelleştirme kapsamındaki yerler ise kapsam dışı bırakılacak.