AKP'nin infaz paketinde Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve yüzlerce gazeteci, aydın ve siyasetçi kapsam dışı

AKP, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamındaki ikinci yargı paketini TBMM'ye sunmuştu. AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş infaz düzenlemesinin 3'üncü yargı paketinde olacağını söylemişti.24-03-2020 11:36

İleri Haber

Koronavirüs salgını üzerine cezaevlerini boşaltmak gerekçesiyle yeniden gündeme gelen infazla ilgili düzenlemeler içeren yasa teklifinde AKP, MHP ile uzlaşmasının ardından CHP ve İYİ Parti ile görüşecek.

Hukukçuların yargı sisteminde ‘yama’ olmaktan öteye geçmeyeceğini belirttiği Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamındaki 3’üncü yargı paketindeki infaz yasasına ilişkin teklifte, denetimli serbestlik süresinin bir defaya mahsus 1 yıldan 3 yıla çıkartılması yer alırken, bu başlıkta terör, kasten öldürme ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçların kapsam dışında bırakılması göze çarpıyor.

Buna göre siyasi nedenlerle içeride tutulan Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve yüzlerce gazeteci, aydın ve siyasetçi de kapsam dışı kalmış oluyor.

CEZAEVİNDE KALMA SÜRESİ KISALIYOR

Koşullu salıverilme oranı yüzde 67'den yüzde 50'ye indirilecek.

Kasten öldürme suçu bakımından üçte iki ve terör suçları ile örgütlü suçlar bakımından dörtte üçlük koşullu salıverilme oranında değişiklik yapılmayacak.

CİNSEL SUÇLARA VE UYUŞTURUCU SUÇUNA İNDİRİM

Mükerrer suçlar ve buna bağlı olarak cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti suçları bakımından 3/4’lük koşullu salıverilme oranı 2/3’e (yüzde 75'den yüzde 67'ye) indiriliyor.

DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİ

Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek, herkese maktu 1 yıl uygulamak yerine her hükümlü en az yüzde 40 oranında ceza infaz kurumunda kalacak.

- Geçici bir düzenlemeyle belirli bir tarihten önce işlenen terör, kasten öldürme ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç tüm suçlar bakımından denetimli serbestlik süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak.

- Sıfır-altı yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile yetmiş yaşını bitirmiş hükümlülerden infazının bitimine dört yıl kalanlar denetimli serbestlikten yararlanacak. Mevcut uygulamada bu süre iki yıl olarak uygulanıyordu.

- Ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen altmışbeş yaşını bitirmiş hükümlüler süre şartı aranmaksızın salıverilecek.

ÇOCUK HÜKÜMLÜLER

Belirli bir tarihten önce suç işleyen çocuk hükümlülerin 18 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdikleri 1 gün 3 gün olarak uygulanacak.

GECE, HAFTA SONU HAPSİ

Hapis cezalarının hafta sonu ve geceleyin ceza infaz kurumunda kalmak suretiyle infaz edilebilmesine ilişkin 6 aylık sınır, kasıtlı suçlar bakımından 1 yıl 6 aya, ölüme neden olma hariç taksirli suçlar bakımından ise 3 yıla çıkarılacak.

EVDE İNFAZ

Kadınlar ve yaşlılar için öngörülen konutta infaz usulünün uygulanacağı hapis cezalarının sınırı artırılacak.

Konutta infazın sınırı, Kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş erkeklerde 6 aydan 1 yıla, 70 yaşını bitirenlerde 1 yıldan 2 yıla, 75 yaşını bitirenlerde 3 yıldan 4 yıla çıkarılacak.

Toplam 5 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlülerden maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız sürdüremeyeceği Adli Tıp Kurumu raporuyla tespit edilenler cezasını konutunda çekecek.

Yeni doğum yapan ve toplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan ya da adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlü kadınlar cezasını konutunda çekecek. Yeni doğum yapan kadınların cezası 6 ay yerine 1 yıl 6 ay ertelenebilecek.

İYİ HAL

İyi hal incelemesi infazın tüm aşamalarında yapılacak. İnfaz aşamasında tüm kararlar infaz hâkimleri tarafından verilecek.

AÇIK CEZAEVİNE AYRILM

Toplam 10 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar ile terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkûm olanlar infaz hakiminin onayıyla açık cezaevine ayrılabilecek.

Hükümlünün bakıma muhtaç çocuklarının barındırılmasına ilişkin hükümler tutuklular bakımından da uygulanacak.

Hükümlüler kamu kurum ve kuruluşlarının iş alanlarında, geceleyin bu kurum ve kuruluşlar tarafından barındırılmak koşuluyla çalışabilecek.

Açık ceza infaz kurumunda olanlara verilen üç günlük mazeret izni yedi güne çıkarılacak.

Hükümlüler salgın hastalık durumunda da kuruma ait telefon ve faks cihazından derhâl yararlandırılacak.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Yurtdışına çıkış yasağı gibi adli kontrole ilişkin bazı tedbirlerin takibine ilişkin şekli görevler, denetimli serbestlik müdürlüğünün görevleri arasından çıkarılacak.

KEZZAP ATMA

Yaralama suçunun kezzap atma gibi canavarca bir hisle yapılması durumunda verilecke ceza 13 yıldan 18 yıla çıkarılacak

KAÇAKÇILIĞA CEZA İNDİRİMİ

Kaçakçılık suçlarında malın değerinin azlığı indirim nedeni olarak kabul edilecek ve kovuşturma evresi için de etkin pişmanlık imkanı getirilecek.

Kaçakçılık yapanlar malın değerinin iki katı parayı devlete öderse cezasında indirim yapılacak.

TOPLANTI ERTELENDİ

İnfaz yasasının görüşüleceği Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) gündemli toplantı, komisyonun sayı yetersizliğinden dolayı haftaya salıya ertelendi.