AKP'li belediyeden 455 milyon liralık adrese teslim ihale

Şanlıurfa Belediyesi'nin yaptığı 455 milyon liralık şehir içi raylı toplu ulaşım ihalesine yalnızca bir şirketin çağrıldığı, ihaleyi alan şirket ile alt yüklenici şirketlerin tümünün Kayserili olduğu ortaya çıktı.04-02-2020 14:06

AKP'li Şanlıurfa Belediyesi tarafından yapımına karar verilen 455 milyon liralık şehir içi raylı toplu ulaşım ihalesinin adrese teslim yapıldığı ortaya çıktı. 

İhaleyi düzenlemesi için bir danışmanlık firması görevlendirildi. Yaklaşık maliyeti de belediye değil, danışmanlık firması belirledi. Firmanın hazırladığı ihale dokümanı da adrese teslim çıktı. Tek firma çağrılıp, ihale verildi. Piyasa araştırılması yaptırılmadan danışmanlık firmasının verdiği fiyatlar üzerinden sözleşme imzalandı. İhaleyi alan şirket ile alt yüklenici şirketlerin tümü Kayserili çıktı. Bazılarının sahipleri de aynı kişilerden oluştu.

Sayıştay, hazırladığı raporda ihaleyi eleştirerek, “Firma dolaylı olarak hem istekliler tarafından bilinmemesi gereken yaklaşık maliyeti hem de ihale bedelini belirlemiştir. Danışmanlık firması yaklaşık maliyetin gizliliği ilkesini kasten veya ihmalen zedelemiştir. İhale öncesi hazırlık ve ihale sürecinde yapılan iş ve işlemler, Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerinden; saydamlık, rekabet, eşit muamele, gizlilik, kaynakların verimli kullanımı ihlal ettiği anlaşılmıştır” dedi.

İHALEYİ ALAN DA YÜKLENİCİ ALT FİRMALAR DA KAYSERİLİ ÇIKTI

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, Sayıştay raporunda ihaleyi alan ve yüklenici alt firmaların hepsinin Kayserili olduğu vurgulanarak, şöyle denildi:

“Trambüs (elektrikli otobüs) projesi için uygulamaya esas proje ve metrajların hazırlanması işinde, idare tarafından yapılan piyasa fiyat araştırması aynı ön proje hazırlanması işinde olduğu gibi Şanlıurfa dışındaki firmalardan teklif alınarak yapılmıştır. Toplam 5 firmadan teklif alınmıştır. Bu firmalar işin doğrudan verildiği Kayseri firması, asıl işin alt yüklenicisi olarak çalışan firma ve ortaklarının bir kısmı aynı kişiler olan 3 adet Kayseri firmasıdır. En düşük fiyat teklifi, projeleri yapan firmadan gelmiş ve idare başkaca bir sorgulama yapmaksızın ihaleyi 455 milyon TL’ye bu firmaya vermiştir.”