AKP'den 'kalıcı yaz saati' oyunu: Yasayı delmek için bir günde iki zıt karar

Bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanan "kalıcı yaz saati" uygulamasının kaldırılmasına ilişkin değişiklik, AKP'nin bir oyunu çıktı. AKP'nin uygulamayı devam ettirmek için geçtiğimiz günlerde mecliste bir kanun değişikliği teklifi verdiği ve aynı gün toplanan Bakanlar Kurulu'nda uygulamanın kaldırılma kararı alındığı ortaya çıktı.28-10-2017 09:21
İleri Haber

Gündeme gelmesiyle tartışılan ve uygulamaya girdiği andan itibaren yurttaşların tepkisini toplayan “kalıcı yaz saati” uygulamasının yürütmesi, 27 Eylül'de Danıştay'ın verdiği kararla durduruldu.

7 Ekim 2016’da Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazete’de yayımlarak yürürlüğe giren uygulamanın, bu sabah yayımlanan Resmi Gazete’de 28 Ekim 2018'de yürürlükten kaldırılacağı duyuruldu.

 

AKP'NİN OYUNU ORTAYA ÇIKTI

Bu gelişmenin ardından gelecek yıl kaldırılması beklenen "kalıcı yaz saati" uygulamasıyla ilgili AKP'nin hafta içindeki girişimleri meydana çıktı. 23 Ekim'de TBMM‘de Plan ve Bütçe Komisyonu‘nda görüşülen Torba Yasa‘ya, 697 sayılı Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun‘da değişiklik yapan bir düzenlemenin AKP'lilerin önergeleriyle eklendiği ve AKP'liler tarafından yaz saati uygulamasının kalıcılaştırılması ile ilgili yasada değişiklik yapılmak istendiği, Danıştay‘ın farklı algılamasının önüne geçilmesinin amaçlandığı da söylendi. 

Yine 23 Ekim'de, Bakanlar Kurulu‘nda Danıştay kararını yok sayan ve mevcut yasal düzenlemeyi aşmaya çalışan bir kararın imzalandığı anlaşıldı. AKP'liler böylece zaman kazanmış oldu.

'AKP, YA NE YAPTIĞINI BİLMİYOR YA DA HALKLA DALGA GEÇİYOR'

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) da konuyla ilgili "Yaz Saati Oyunlarında Yeni Perde" isimli bir açıklama yaptı. Açıklamada, AKP'nin ya ne yaptığını bilmediği ya da halkla dalga geçtiği söylendi.

EMO Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle:

YAZ SAATİ OYUNLARINDA YENİ PERDE

Yargı kararıyla hukuksuz olduğu ortaya çıkan yaz saatinin kalıcılaştırılmasından vazgeçmeyeceğini açıklayan hükümet, bugün yayımladığı Bakanlar Kurulu kararıyla 28 Ekim 2018 tarihine kadar yaz saatini uygulayacağını, bu tarihten sonra ise bütün yurtta saatlerin bir saat geri alınacağını bildirmiştir. Aynı hükümet, bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu‘nda Bakanlar Kurulu‘na yaz saati uygulaması konusunda verilen sınırlı yetkiyi genişletmeye yönelik bir yasa değişikliğini Torba Yasa‘ya ekletmiştir. Ya hükümet ne yaptığını bilmemekte ya da halkı ve yargıyı kandırmaya dönük bir oyun oynamaktadır.

AKP Hükümeti, geçen yıl kalıcı hale getirdiği yaz saati uygulamasının hukuksuz olduğunun Danıştay kararıyla saptanmasının ardından yargı kararını aşmak üzere yeni oyun arayışına girmiştir.

Bugün Resmi Gazete‘de yayımlanan Bakanlar Kurulu‘nun 23 Ekim 2017 tarihli kararıyla, hukuksuz olduğu tespit edilen 7 Eylül 2016 tarihli kararla başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirileceği açıklanmıştır. Bu kararda 28 Ekim 2018 tarihinde saatlerin bir saat geri alınacağı belirtilerek, yasadaki süre sınırına uyulduğu gibi bir görüntü yaratılmak istenmiştir. Kamuoyunda tepki çeken yaz saatinin kalıcılaştırılması uygulamasından sanki 2018 yılında vazgeçilecekmiş gibi algılama yaratmak üzere, yani hem yargıyı hem de insanları kandırmak amacıyla yapılmış bir düzenleme ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bu bir niyet okuma değil, açıklanan bu karar ile Torba Yasa‘ya aynı gün ekledikleri yasa düzenlemesi arasındaki çelişkinin açık sonucudur.

Bakanlar Kurulu‘nun 28 Ekim 2018‘e kadar devam ettirip, bu tarihten sonra yaz saatini kaldıracağına ilişkin kararının tarihi 23 Ekim 2017‘dir. Aynı gün TBMM‘de Plan ve Bütçe Komisyonu‘nda görüşülen Torba Yasa‘ya 697 sayılı Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun‘da değişiklik yapan bir düzenleme önergeyle eklenmiştir. Komisyonda yaz saati uygulamasının kalıcılaştırılması savunularak yasada değişiklik yapılmak istendiği, Danıştay‘ın farklı algılamasının önüne geçilmek istendiği söylenmiştir. Ama aynı gün Bakanlar Kurulu‘nda Danıştay kararını yok sayan ve mevcut yasal düzenlemeyi aşmaya çalışan bir kararın imzalandığı anlaşılmaktadır.

Yaz saati uygulamasının tasarruf sağlamadığı tam tersine tüketim artışına yol açtığını resmi elektrik tüketim verileri açıkça gösterirken; ne olduğu, neye dayandığı ve veri setleri kamuoyuna açıklanmayan bir rapora dayanılarak tasarruf iddiasıyla yaz saatinin sürdürülmesinde ısrar edilmektedir. Bu inatlaşmanın vardığı nokta kamuoyunu ve yargıyı yanıltacak kararlar almaya kadar varmıştır. Saat ayarlarıyla ilgili yapılan tüm bu oyunları kınıyoruz. Bir an önce bu oynamalara son verilerek, Türkiye‘nin enerji tüketimi açısından kamu yararını dikkate alacak şekilde ve tüm dünya ile saat uyumunu gözeten normal saat uygulamasına geçilmesini, tasarruf amacıyla yalnızca yaz aylarında yaz saati uygulanmasını istiyoruz.

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU