AKP Türkiyesi: Kadın istihdamı daraldı, 1 milyon kadın daha işsiz kaldı

2019’da iş gücüne dahil olmayan kadın sayısı 20 milyon 241 bin iken, 2020’de bu sayı 21 milyon 534 bine yükseldi.14-11-2020 11:50

İşsizlik krizinin her geçen gün daha da arttığı Türkiye'de resmi veriler ve DİSK-AR’ın hazırladığı rapora göre en yoğun artışlardan biri kadın işsizliğinde gerçekleşti. Son bir yılda toplam iş gücü yüzde 4,3, erkek iş gücü yüzde 3 ve kadın iş gücü yüzde 7 daraldı.

Bu sonucu BirGün’den Mahir Bağış'a değerlendiren Doç. Dr. Çağla Ünlütürk Ulutaş ve DİSK/Genel-İş Araştırma Daire Müdürü Dr. Özgün Millioğulları Kaya, pandemi sürecinde kadın istihdamının daha çok daraldığının ve alınan önlemlerin yetersiz olduğunun altını çizdi.

İŞ GÜCÜNE KATILAMAYAN KADIN SAYISI HER GEÇEN GÜN YÜKSELDİ

Pandemiyle birlikte daha da artan ekonomik krizin kadın iş gücü üzerinde çarpıcı sonuçları olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Çağla Ünlütürk Ulutaş, “Pek çok kadın iş gücü piyasasından çekilirken pek çok kadın da cinsiyete dayalı ayrımcılık nedeniyle işten çıkarma, ücretsiz izne çıkarılma uygulamalarına maruz kaldı” dedi. 

Türkiye’de mevcut kadın istihdamının büyük bir sorun olduğunu belirten Ulutaş, “2019’da iş gücüne dahil olmayan 28 milyon 411 bin kişinin 20 milyon 241 bini kadındı. 2020’de iş gücüne dahil olmayan kişi sayısı 30 milyon 981 bine, kadın sayısı ise 21 milyon 534 bine yükseldi. Görüldüğü gibi, iş gücüne katılamayan kadın sayısı 1 milyon 293 bin kişi arttı” diye belirtti.

DİPLOMALI KADINLAR İŞSİZ

Yükseköğrenim mezunu kadın işsizliğinin yüzde 18,8’e ulaştığını ifade eden Ulutaş şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıllarda kadınların yükseköğrenime katılm düzeyi de eğitim başarıları da dikkate değer düzeyde yükseldi. Ancak iş gücü piyasasındaki ayrımcılık, toplumsal ataerkil ilişkiler, yapısal ekonomik sorunlar ve kadınların yerini ‘ev’ olarak gören muhafazakar söylemler varlığını korudu. İstihdamın sektörel etkilerine baktığımızda da en dikkati çekici daralmanın kadınların en yüksek düzeyde istihdam edildiği hizmetler sektöründe olduğu görülüyor.''

'GÖRMEZDEN GELMEK KADIN EMEĞİ SORUNUNUN DERİNLEŞMESİNE YOL AÇACAK'

Salgın sürecinde kadınların en çok çalıştığı işkolları olan sağlık, eğitim, gıda ve perakende hizmetlerinde çalışma koşullarının ağırlaştığını ve çalışma sürelerinin arttığını belirten Dr. Özgün Millioğulları Kaya ise şunları söyledi:

“Kadın emeğinin daha çok kayıt dışı sektörlerde yoğunlaşması da salgın sürecinde kadınların gelir ve sosyal güvenceden yoksun kalmasına neden olmuştur. Kısacası ülkemizde kadın emeği konusunda yaşanan sorunlar, salgın sürecinde giderek daha da kötüleşmiştir. Bu sorunları görmezden gelmek ve geçici çözümler üretmek, kadın emeği sorununun daha da derinleşmesine yol açacaktır. Bu nedenle öncelikli olarak hükümet politikalarında kadın istihdamını artırmak için önerilen esnek çalışma biçimlerine karşı tam zamanlı ve güvenceli istihdam olanakları yaratılmalıdır. Salgın süresince bütün işçiler süre koşulu aranmaksızın işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanmalıdır. Tüm işyerlerinde, hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerinde olanlar Covid-19 salgını süresince idari izinli sayılmalıdır. 12 yaşından küçük çocuğu olanlara talepleri halinde ücretli izin verilmelidir. Kadınlara özgü görülen ev içi sorumlulukların çözümü için kamu politikaları hayata geçirilmelidir."