Akbayır Termik Santrali'ne bilirkişi olumsuz rapor verdi

Elbistan'ın Akbayır Mahallesi’nde, Diler Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan 400 MW gücündeki termik santral projesine bilirkişi raporu olumsuz sonuçlandı.19-05-2019 14:40

İleri Haber

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi’nde, Diler Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan 400 MW gücündeki termik santral projesine bilirkişi raporu olumsuz oldu.

Söz konusu bilirkişi raporu, Kahramanmaraş Bölge İdare Mahkemesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen ‘ÇED Olumlu’ raporunun iptali için başvurulması üzerine hazırlandı. 

Raporda söz konusu termik santral projesiyle ilgili olarak "Elbistan (Akbayır) 400 MW TES Entegre Projesine ait ÇED Raporu bir bütün olarak değerlendirildiğinde ÇED olumlu kararının üstün kamu yararı, yöre halkının bireysel menfaatleri, ekoloji ve sürdürülebilirlik açısından yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır" denildi.

Raporun sonuç kısmı şu şekilde:

-Planlanan faaliyeti'', inşaatı ve işletimi sırasında oluşabilecek çevresel etkilerinin azaltılmasıyla ilgili olarak taahhüt edilen önlemlerin uygulanması sonucunda söz konusu olumsuz etkiler yasal sınırların altında kalacağından proje çevre ve insan sağlığı açısından etkileri kabul edilebilir sınırlar içerisinde kalacaktır.

-ÇED raporunda kümülatif değerlendirmelerde Diler Elbistan Termik Santralinden kaynaklanacak emisyonlar ile projenin kuzeyinde yer alan ve ÇED çalışmaları hala devam etmekte olan Anadolu Enerji üretim San. ve Tic. A.Ş. tarafından planlanan Elbistan Enerji Santralinin (500 MWe) etkisi göz önünde bulundurulmuş olup, modelleme çalışmalarında bölgedeki mevcut santrallerin etkisi göz önünde bulundurulmamıştır.

-Yapılması planlanan termik santralin faaliyete geçmesinden sonra, oluşabilecek ince partikül halindeki kül miktarının ve tarımsal faaliyetleri etkileyebilecek SO4 emisyonlarının azaltılmasıyla ilgili olarak taahhüt edilen önlemlerin uygulanması sonucunda söz konusu emisyonlar yasal sınırların altında kalacağından proje çevredeki tarımsal üretim bakımından bir tehdit oluşturması beklenmemektedir.

-Kömür sökümü sırasında genellikle ekskavatörler kullanılacak olup, gerekli durumlarda ve sınırlı sayıda kullanılacak patlayıcılardan kaynaklanan toz bulutu, ortamın nemli olması nedeniyle oldukça kısıtlı miktarlarda olacağından, tarımsal faaliyetleri olumsuz etkilemesi düşünülmemektedir.

-Proje alanı içerisinde kalan arazilerin önemli bir bölümünün tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, kömür yatağının açılmasıyla birlikte özellikle Bakış ve proje alanına yakın diğer mahallelere ait tarım alanlarının sulama sularında bir eksilme olması beklenmektedir. Bu konularla ilgili olarak, durumun sosyal ve ekonomik boyutlarını da içeren daha detaylı bir değerlendirme yapılması önerilmektedir.

-Proje alanı güneyinde bulunan yüksek dağlar önemli bir yağış ve beslenme alanı oluşturmaktadır. Bu yüksek alanlardan proje alanına doğru önemli bir yüzey ve yeraltı suyu akışı gerçekleşmektedir. Bu durumun dikkate alınarak deşarjı için oluşturulacak toplama havuzları ve pompa istasyonlarının planlanması gerekmektedir. Aksi durumda proje alanında yüksek oranda su baskınları gözlenebilir.

-Proje alanında linyit zonuna ulaşmak için oluşturulacak kazı alanı, drenaj galerisi gibi çalışacaktır. Kazı alanındaki suyun uzaklaştırılması için yapılacak drenaj çalışmaları ise Bakış Mahallesi ve civarındaki birçok yüzey ve yeraltı su kaynağının kurumasına neden olabileceği düşünülmektedir.

Yukarıda verilen bilgiler ışığında; Elbistan (Akbayır) 400 MW TES Entegre Projesine ait ÇED Raporu bir bütün olarak değerlendirildiğinde ÇED olumlu kararının üstün kamu yararı, yöre halkının bireysel menfaatleri, ekoloji ve sürdürülebilirlik açısından yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır.