Akademisyen kıyımı yapan üniversitelerden itiraf: Öğretim üyesi eksikliği var, düşünce özgürlüğü tehlikede

Çok sayıda öğretim üyesinin ihraç edildiği Ankara Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nin faaliyet raporları yayınlandı.04-04-2019 12:13

15 Temmuz'dan sonra 'FETÖ' ile bağlantılı oldukları iddiasıyla ve 'Bu suça ortak olmayacağız' diyen Barış Akademisyenleri'nin ihraçlarının en yoğun yaşandığı Ankara Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nin faaliyet raporları yayınlandı.

Ankara Üniversitesi’nin faaliyet raporunda öğretim üyesi sayısının yetersizliği, “eksiklikler” arasında yer aldı. Akademisyen ihracının en çok yaşandığı üniversitelerden bir diğeri olan Marmara Üniversitesi’nin faaliyet raporunda ise düşünce özgürlüğünün, “tehlikeye düşme eğiliminde” olduğu belirtildi.

Ankara Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nin 2018 yılı idare faaliyet raporları, akademideki baskı ortamını ve ihraçlardan doğan olumsuzlukları gözler önüne serdi. Ankara Üniversitesi’nin, “2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu”na göre, öğretim üyesi sayısının yetersizliği eğitim öğretim faaliyetlerinin zayıflattı. Raporun, “Zayıflıklar: Eğitim-Öğretim” başlığı altına yazılan bir diğer madde ise “araştırma görevlisi kadrolarının süreksizliği ve yetersizliği” oldu.

Ankara Üniversitesi, akademisyenler üzerindeki ders yükünün ve ek görevlerin araştırma faaliyetlerine yeterince süre ayrılamamasına yol açtığını itiraf etti. Nitelikli personel sayısının azlığından da yakınan üniversite, yapılan araştırmaların niteliğini yükseltecek etkili bir denetim sisteminin olmadığını ifade etti.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Marmara Üniversitesi'nin, “2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu”nun, “Tehditler” başlığı altında da dikkat çekici maddeler sıralandı. Liyakat sisteminin değersizleştirilmesinin tehdit unsuru olduğunu rapora kaydeden üniversite, toplumsal kutuplaşmanın ve bunun yarattığı gerilim potansiyeline vurgu yaptı. Üniversitelere, yasal düzenlemelerle sınavsız giren öğrenci sayısının artmasından şikâyet eden Marmara Üniversitesi’nin tehdit olarak gördüğü diğer bazı noktalar ise şunlar oldu:

-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun değişmesi ile üniversiteler üzerinde kontrolün artması, düşünce özgürlüğü ve bilimsel özerkliğin tehlikeye düşme eğilimi,

-Sektörlerin ihtiyaç duyduğu niteliklerle üniversite mezunlarının nitelikleri arasındaki uyumsuzluk ve üniversite mezunu gençlerde işsizliğin artışı,

-Uygulamalı ve kişiselleştirilmiş eğitim metodolojilerine doğru eğilim.