Afrin notları ve emperyalizm kıskacında Şam-Rojava uzlaşması26-01-2018 00:39

Afrin'e yönelik Saray saldırısı vesilesiyle ortaya çıkan kısmi belirsizlik, Suriye'nin politik aktörleri arasında vuku bulması beklenen karşılıklı gereksinim ve muhtemel "kudret savaşları" fonunda beliren mecburiyetler...

Tüm bunlar, bir merakı güncel konjonktürde en önemli sorulardan biri haline getiriyor: Şam'da muhkim Esad hükümeti ve Rojava'da konuşlanmış Kürt otoritesi arasındaki bir anlaşmanın (sonuca odaklı müzakere) koşulları ortaya çıkmış mıdır? 

Yazının devamı için