Af Örgütü: İklim değişikliği insan hakları krizi, devletlerin adım atmaması insan hakları ihlalidir

Af Örgütü: İklim değişikliği insan hakları krizi, devletlerin adım atmaması insan hakları ihlalidir

Af Örgütü raporunda iklimle ilgili insan hakları sıralandı, devletlere ve şirketlere acil ve somut tavsiyeler ve yükümlülükler hatırlatıldı.

İleri Haber

Uluslararası Af Örgütü tarafından iklim başlığında yayımlanan raporda, iklim değişikliğinin yol açtığı acil durumun, eşi benzeri görülmemiş bir insan hakları krizi olduğu belirtilirken, bu konuda devletlerin adım atmamasının insan hakları ihlali olduğu vurgulandı.

Uluslararası Af Örgütü tarafından, "Haklarımızı Yakmayın! İnsanlığı İklim Krizinden Korumak İçin Hükümetler ve Şirketler Ne Yapmalı?" başlıklı yayımlandı. Raporda iklimle ilgili insan hakları sıralandı, devletlere ve şirketlere acil ve somut tavsiyeler ve yükümlülükler hatırlatıldı.

İklim alanında çalışanlara da önemli bir kaynak olacak raporun önsözünde şu ifadeler yer aldı:

“İklim değişikliği, mevcut ve gelecek nesillerin medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını ve nihayetinde insanlığın geleceğini tehlikeye atıyor. İklim değişikliğinin doğurduğu sonuçlar bir ülke veya bir topluluğu etkilediğinde, bunların yol açtığı zincirleme etkiler insanların onurlu bir yaşam sürme hakkından faydalanabilmesini ciddi ölçüde engelleyebilir, özgürlükleri tehlikeye atabilir ve hatta birçok durumda halkların kültürel varlığını topyekun tehlikeye atabilir.”

‘EN ZENGİN YÜZDE 1 KARBON SALINIMINDA 2 KAT DAHA SORUMLU’

Af Örgütü raporunda ayrıca, “İklim değişikliği sorumluluğu, dünya çapında ayrıcalıklarla yakından bağlantılı. OXFAM, 1990'dan 2015'e kadar dünya nüfusunun en zengin %10'unun (yaklaşık 630 milyon kişi), dünyadaki kümülatif karbon emisyonlarının yarısından fazlasından sorumlu olduğunu, en yoksul %50'nin (yaklaşık 3,1 milyar kişi) ise kümülatif emisyonların sadece %7'sinden sorumlu olduğunu hesaplamıştır. Dünya nüfusunun en zengin %1'i, dünyanın daha yoksul yarısının toplamından iki kat daha fazla karbondioksit (CO2) salınımından sorumlu” tespiti de yer aldı.

‘İKLİM KRİZİYLE MÜCADELEDE İNSAN HAKLARI ESAS ALINMALI’

Raporda, iklim kriziyle mücadele için insan haklarının esas alınması, öncelikle varlıklı ülkelerin hızla harekete geçmesi, fosil yakıtlardan vazgeçilmesi, sıfır emisyon - sıfır insan hakları ihlali ilkesinin benimsenmesi, iklim değişikliğinden etkilenen insanların yeniden uyum süreçlerine yardımcı olunması, herkesin bilgilenme, katılım ve çözüm yolu bulma haklarının güvence altına alınması, etkilenen insanların kayıp ve zararlarının telafisi, uluslararası işbirliği ve şirketlere yönelik düzenlemeler ve şirketlere dönük tavsiyeler yer aldı.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın.

 

DAHA FAZLA