Açlık Grevleri İzleme Heyeti: İradeye karşı müdahale işkence suçudur

Açlık Grevleri İzleme Heyeti, "Açlık Grevleri ve Türkiye" başlıklı forum düzenledi.09-03-2019 19:49

İstanbul Tabip Odası (İTO), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri üyesi hekimler,İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), hukukçular ve hak savunucularından oluşan Açlık Grevleri İzleme Heyeti, "Açlık Grevleri ve Türkiye" başlıklı forum düzenledi.

Açlık Grevleri ve Türkiye panelinde konuşan Prof. Dr. Ümit Biçer, "Bir kişiye iradesine karşın yapılan her müdahale işkence suçudur." ifadelerini kullandı.

'SAĞLIK BİR HAKTIR, ÖDEV DEĞİL'

Dr. Zeki Gül, Ceza İnfaz Yasasının taslağında, "sağlık bir ödevdir ödevini yapmayan kişi cezalandırılır" ifadesinin devlet aklını gösterdiğini belirterek, “Oysa sağlık bir haktır, ödev değildir. Sağlığın ödevleştirildiği ortamda açlık grevcisi olmak nasıl bir şey bunu görmek gerek. Açlık grevleri doğası gereği travmatize bir süreçtir.” dedi.

'BİR KİŞİYE İRADESİ DIŞINDA YAPILAN HER MÜDAHALE İŞKENCE SUÇUDUR'

Prof. Dr. Ümit Biçer, açlık grevlerinin hekimler açısından koruyucu hekimlikle açıklanması gereken bir husus olduğunu kaydetti. Hekimler ve sağlıkçıların ölümü kutsamak gibi bir durumu olmadığına dikkat çeken Biçer, açlık grevlerini intiharla kıyaslamanın söz konusu olamayacağını vurguladı: “İktidarın şiddeti meşrulaştıran tutumunu değerlendirip bununla ilgili düşünmemiz gerekiyor. Hapishanedeki insanların bedenlerinden başka ortaya koyacak şeyleri kalmadığında, hekim olarak ‘Ne yapabiliriz?’ diye soruyoruz ve etikle ilgili konuları tartışıyoruz. En basit hakların ölümü göze almadan yapılamayacağını bilir hekimler onaylayıp onaylamamak değil, anlamaya çalışıp hangi durumda ne yapılması konusunda bir yorum yaptılar. Zorla müdahaleye bağlı ölüm hadisesi 1981’de Diyarbakır cezaevinde oldu. Zorla yapılan her müdahalenin olumsuz etkilerini gözledik. Yapılacak müdahale hekimler aracılığıyla yapılmalı. Tedavi olmak istemiyorlarsa müdahale etmemek gerektiğini söylüyor hekimler. Bir kişiye iradesine karşın yapılan her müdahale işkence suçudur. Açlık grevlerinde amaç ölmek değil, taleplerin hayata geçirilmesi için müzakere başlaması ise hekimler o kişileri sağlıklı bilgilendirmek zorundadır.”