Acil servis hekimlerinin sadece yüzde 1'i kendini güvende hissediyor

İzmir Tabip Odası'nın yaptığı anket çalışmasının ön sonuçlarına göre, acil serviste çalışan hekimlerin sadece yüzde 1'i görev sırasında kendilerini güvende hissediyor.04-10-2021 08:47

İzmir Tabip Odası, acil serviste çalışan hekimlere yönelik anket düzenledi. 112'si kadın 330 hekimin katıldığı 44 soruluk ankete, devlet ve özel hastanelerin acil servislerinde çalışan acil tıp uzmanı, acil tıp asistanı, pratisyen hekim, uzman hekim ve asistanlar katıldı. 

Anket çalışmasına göre, acil serviste çalışan hekimlerin yalnızca yüzde 1’i, görev sırasında kendilerini güvende hissediyor, yüzde 90’undan fazlası ise şiddete maruz kaldığını belirtiyor.

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı’nın verdiği bilgiler, acil servis hekimlerinin artan iş yükünü de ortaya koyuyor. Hekimlerin yüzde 55’i günde 100’den, yüzde 30’u ise 200’den fazla hastaya bakıyor. Yüzde 80’i baktıkları hastaların yarısından çoğunun gerçekte acil servis hastası olmadığını belirtiyor. Yüzde 74’ü pandemi poliklinikleri ve yoğun bakımlarında da çalıştığını, yüzde 34’ü ise koronavirüs geçirdiğini anlatıyor.

Ankete katılan hekimlerin yüzde 90’ı, şu an servislerinde uygulanan performans sisteminin adil olmadığı görüşünde, yarısından fazlası (yüzde 55) ise mesleklerini ya da branşlarını değiştirmeyi düşünüyor. Yüzde 94’ü tükenmişlik yaşadığını dile getirirken, yüzde 30’u son bir yıl içerisinde depresyon tanısı aldığını ifade ediyor.

İzmir Tabip Odası Başkanı Çamlı, “Bu anket sonuçları, acil serviste çalışan hekimlerin çığlığıdır” diyor.