AB yolları taştan19-09-2020 04:41

Yaklaşık yedi-sekiz yıl önce karakomik bir kitap yazmayı planlamıştım. Adı: “ Bilgi Edinememe Yasası “. Aklıma takılan bazı soruları ilgili mercilere sormuş ve aldığım yanıtları saklamıştım. Hemen hemen hepsinde ortak bir anlayış sezinleniyordu: Sorulan soruyu veya kopyası istenilen belgeyi, yasa kapsamı dışında tutan istisnai bir durumla direk veya dolaylı yoldan ilişkilendirerek istenilen yanıtı veya belgeyi vermemek...

***

Yazının devamı için tıklayın.