83 yılda bir arpa boyu yol…07-12-2017 09:15

Türkiye’de kadınlara seçme seçilme hakkının tanınmasından bu yana 83 yıl geçmiş. Bu geçen süre zarfında kadınların siyasete katılımı, politikleşmesi ve temsili konusunda pek bir ilerleme kaydedilmediği ortada… 

1908’de ikinci meşrutiyetin ilanı ile kadınların eğitim, siyasi ve medeni hakları da daha hararetli tartışılmaya başladı. Ayrıca bu tarih dünyada süfrajet hareketin yükseldiği dahası İngiltere’de bir grup süfrajetin ses getirici eylemler yapmaya başladığı bir dönemdi. 1908’de mülk sahibi erkeklere verilen oy hakkı 1923’te erkekler için genel oy hakkına dönüştü, dolayısıyla üç genel seçim (1924, 1927, 1931) kadınlar olmadan yapıldı.

***

Yazının devamı için: http://ilerihaber.org/yazar/83-yilda-bir-arpa-boyu-yol-79685.html