7 Ekim Ayaklanması'ndan İstanbul Sözleşmesi'nin Feshine: Şeriat ve Şerait11-07-2021 08:30

Levent Turhan Gümüş 

Türkiye Cumhuriyeti devleti çatışmalı bir sürecin sonunda kurulmuştur. Ulusal Kurtuluş Savaşı sonrasında oluşan yeni rejim, etkileri bütün bir Cumhuriyet tarihi süresince izlenebilecek olan iki temel çatışma dinamiği üzerinde şekillenmiştir. Birincisi; toplumsal yaşamı düzenleyen şeriat yasalarının kaldırılarak yerine aklî (batı) hukuk ve normlarının geçirilmesinden doğan çatışmadır ki bu çatışmanın kökeninde yetki ve otoritenin Allah’tan ve yeryüzündeki temsilcilerinden alınıp burjuva hukuk yasalarınca belirlenmiş temsilcilere ve kurumlara devredilişi vardır. İkincisi, Türklerin egemen ulus olduğu vurgusuna içerilmiş olan diğer ulusların -özelde Kürtlerin- inkârına dayalı politika ve bunun bir sonucu olarak gerçekleşen isyanların görünürlük kazandırdığı Türk-Kürt, daha doğru bir ifadeyle milliyetçi Türk devletiyle Kürt hareketi arasındaki çatışmadır.

***

Yazının devamı için tıklayınız.