65 yaş üstüne 5 ilde daha yasak

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Bartın, Batman, Bursa, Sivas ve Kırıkkale'de 65 yaş üstü yurttaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.16-08-2020 11:54

Koronavirüs salgını Türkiye'de henüz tam anlamıyla kontrol altına alınamamışken başlatılan 'normalleşme süreciyle' salgına karşı alınan tedbirler gevşetilmiş, bunun üzerine vaka sayılarında ciddi artış yaşanmıştı. Vakaların yeniden artışa geçmesi sonrası bazı illerde 65 yaş üstü yurttaşlara yönelik kısıtlama kararlarına geri dönülmeye başlandı. Buna göre, Bartın, Batman, Bursa, Sivas ve Kırıkkale'de 65 yaş üstü yurttaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

BARTIN 

Bartın'da Vali Sinan Güner başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından bazı tedbirler alındı. Valilikten yapılan açıklamada "Aktif vakaların yaş dağılımının değerlendirilmesi sonucunda, 65 yaş ve üstü kişilerin, gelin ve damadın annesi, babası, anneannesi, babaannesi ve dedesi olanlar dışında nikah, düğün, kına, kız isteme gibi etkinliklere katılmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir" denildi.

Bartın Valiliği'nin açıklaması şu şekilde:

- Okulların açılmasından önce yeni kayıt olan ve ara sınıflara devam edecek öğrencilerin oturdukları binalarda, yakın çevrelerinde ve akrabalarında pozitif vaka ve temaslı kişilerin bulunup bulunmadığının Sağlık Müdürlüğü veri tabanı üzerinden sorgulanmasına; pozitif veya temaslı vakaların okula başlamasının sağlık kurumları tarafından verilecek rapora bağlanmasına; işçi servis araçlarında ve okulların açılması durumunda öğrenci servislerinin işletmelerinde denetimlerinin arttırılmasına, vaka tespiti halinde işleticisinin de sorumlu tutulmasına, vaka ve takipli kişilerin oturduğu binaların ve çevrelerinin bulunduğu yere göre İl Özel İdaresi ve belediyelerce dezenfekte edilmesine karar verilmiştir.

- Düğünlerde müzik yayınlarının en geç saat 23.00’da son bulması, kararlaştırılmış sürenin aşılmaması, mahalle düğünleri, düğünlerde kimlik numarası üzerinden vaka sorgulama ve düğün yemekleri konusunda önceki kararların hassasiyetle uygulanmasına, organize sanayi bölgelerinde hastalığın yayılım hızının kontrol edilebilmesi için mola saatlerinin ayrıştırılması, vardiya sistemlerinin yaygınlaştırılarak aynı anda çalışan kişi sayısının seyrekleştirilmesi, organize sanayi bölgelerinde görevli iş sağlığı uzmanları ve işyeri hekimleri üzerinden etkin eğitim çalışmalarının yürütülmesine, ayrıca, başta tekstil firmaları olmak üzere iş yerlerinde sürekli gözetim yapacak sabit görevlilerin bulundurulmasına, yapılan her türlü bilgilendirmeye rağmen izolasyon kurallarını ihlal eden kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince para cezası, TCK’nın 195’inci maddesi uyarınca gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, bu eylemlerin işleniş biçimine göre daha ağır cezaların uygulanması için gerekli çalışmaların yapılmasına, alınan bu kararların sorumlu vali yardımcısının koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğünce takip edilmesine, ilgili kurum ve kuruluşlara verilen görevlerin gecikmeksizin ikmal edilmesine karar verilmiştir.

BATMAN 

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 15 Ağustos 2020’den itibaren sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla her gün 10.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir.

- Bu saatler dışında sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır.

BURSA

Bursa Valiliği şu açıklamayı yaptı:

- Söz konusu kısıtlama esnetilerek 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın her gün sabah 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilmelerine karar verilmiştir.

- İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranının düzenli olarak takip edilerek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili olarak;

1- 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın 08:00-10:00 ve 16:30-19:30 saat aralığında sokağa çıkmalarını kısıtlamasına.

2- 65 yaş ve üstü kişilerin (gelin ve damadın 1’inci ve 2’inci derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlid vb. etkinliklere katılmasının yasaklanmasına.

3- Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 28 2’inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına karar verilmiştir.

SİVAS 

Koronavirüs salgınında en büyük risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri yurttaşların sokağa çıkmalarında kısıtlamaya gittiklerini belirten Vali Salih Ayhan, şunları söyledi:

- Özellikle risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri kıymetli büyüklerimizin sokağa çıkmaları noktasında sadece 10.00- 17.00 saatleri arasında olmasını sağlayacak şekilde kararlar aldık.

- Bunu yapmaktaki amacımız, onların risk oluşturması değil tamamen onları korumak içindir. Çünkü, yoğun bakımda tedavi görenlerin büyük bölümünü bu grup oluşturuyor.

- Kısıtlı oldukları zaman dilimi de dahil olmak üzere evlerinde biraz daha sabretmelerini istirham ediyoruz. Çünkü en önemli risk grubumuz 65 yaş üstü vatandaşlarımız oluşturmaktadırlar.

KIRIKKALE

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

- 65 yaş üzeri ve büyüklerimizin sokağa çıkmaları İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince 10:00 ile 18:00 saatleri arasında sınırlandırılmıştır.

- Değerli büyüklerimizin salgın yayılım riski göz önüne alındığında dışarıda olduğu dönemde mutlaka maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri; nüfus yoğunluğunun olduğu başta kapalı alanlar olmak üzere, toplu taşıma, düğün, cenaze gibi alanlarda mecbur olmadıkça bulunmamalarını rica ederiz.