635 korucu görevden uzaklaştırıldı

Bakanlık 635 güvenlik korucusunun görevden uzaklaştırıldığını duyururken, gerekçeye dair de açıklama yaptı.11-10-2018 14:21

İçişleri Bakanlığınca, 635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı.

Bakanlık görevden uzaklaştırmaların, 'terör örgütleriyle bağlantı’ gerekçesiyle yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen 559 Güvenlik Korucusu ile kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu madde suçları gibi çeşitli suçlara karıştığı değerlendirilen 76 Güvenlik Korucusunun görevlerinde kalmalarının doğurabileceği telafisi imkânsız sonuçlar dikkate alındığında, yürütmekte oldukları görevin hassasiyeti nedeniyle haklarında nihai karar verilene kadar tedbir niteliğinde, 442 sayılı Köy Kanununun 74 ve devamı maddeleri ile 2008/13105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen Yönetmeliğe istinaden Sayın İçişleri Bakanının onayı ile toplam 635 Güvenlik Korucusu görevlerinden uzaklaştırılmıştır.”