5 maskeyi dağıtamayan iktidar şimdi de halkına grip aşısı bulamadı!

Hükümetin yurttaşlara e-Nabız sistemi üzerinden verdiği risk puanına göre aşı temin edilmesiyle, kronik birçok hastalığı olan yurttaşların risk grubunda sayılmadığı ve grip aşısı edinemeyeceği ortaya çıktı.23-10-2020 11:47

İleri Haber

AKP hükümetinin, “grip (influenza) aşısına erişim” sorununu, e-Nabız sistemi üzerinden risk grubuna göre temin ile çözmeye çalışmasıyla, kronik birçok hastalığı olan ve daha önce risk grubunda sayılan yurttaşların risk grubundan çıkarıldığı anlaşıldı.

Soğuk havaların gelmesiyle, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı risk grubunda yer alan birçok yurttaş, uzmanların da yönlendirmesiyle grip aşısı yaptırmak istiyor. Fakat Türkiye’de aşıya erişim sıkıntısı aylardır devam eden bir sorun.

Ecza depolarındaki grip aşısı stokunun aylardır yetersiz olması sebebiyle hükümet, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlayarak e-Nabız sistemi üzerinden risk grubunda olan ve grip aşısını temin edebilecek yurttaşları belirledi. Fakat diyabet veya kronik kalp-akciğer hastalığı olan, bağışıklık sistemini etkileyen ilaç kullanan hastalar dahi e-Nabız sistemine girdiğinde kendisinin kararnamenin ardından risk grubundan çıkarıldığını gördü.

İleri Haber, risk grubunda sayılmayan ve kronik hastalığı bulunan bazı yurttaşlara ulaştı.

KALP HASTALIĞINA RAĞMEN RİSK GRUBUNDAN ÇIKARILDI

İstanbul’da yaşayan 60 yaşındaki M.E., geçen aylarda e-Nabız’a girdiğinde Sağlık Bakanlığı tarafından kendisinin riskli grupta sayıldığını görürken, yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ardından ‘’İnfluenza açısından yüksek risk grubunda değilsiniz’’ uyarısıyla karşılaştı.

2009 yılında açık kalp ameliyatı olan ve sonraki yıllarda 2 kez anjiyo olan M.E., aterosklerotik (damar sertleşmesi) kalp hastalığı tanısı ile 11 yıldır düzenli olarak ilaç kullanıyor. Son zamanlarda tiroid rahatsızlığı için de tedavi gördüğünü söyleyen M.E., bu yıla kadar düzenli olarak grip aşısı yaptırdığını ve bu yıl riskli sınıftan çıkarıldığı için grip aşısı yaptıramayacağını öğrenince sağlığı açısından endişe duymaya başladığını belirtti.

DİYABET VE KANSER HASTALARI RİSK GRUBU DIŞINDA SAYILDI

Kalbine kısa süre önce stent takılan ve aynı zamanda diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve astım hastalığı bulunan 69 yaşındaki G.K. de e-Nabız sistemine girdiğinde risk grubunda sayılmadığını gören yurttaşlardan. Öte yandan, 48 yaşındaki Z.D. de, meme kanseri tanısıyla aldığı kemoterapi ve radyoterapi tedavisinin çok kısa süre önce bitmesine rağmen, Cumhurbaşkanlığı’nın kendisini risk grubunda saymadığını öğrendi.

CUMHURBAŞKANLIĞI, BAKANLIĞIN YAYINLADIĞI GENELGEYE UYMADI

Sağlık Bakanlığı’nın 2 Haziran 2020’de yayınladığı 14500235-403.99 sayılı yazıda, Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar ise şöyle belirtiliyor:

‘’COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar; halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik ve/veya kemoterapi/radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği/kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar, serebrovasküler hastalık (inme, kanama) geçiren hastalar şeklinde Bakanlığımızca belirlenmiştir.’’

TTB: DEFALARCA UYARMAMIZA RAĞMEN GEREKENLER YAPILMADI

Türk Tabipleri Birliği (TTB), dün influenza aşısı değerlendirmesi yayınladı. Yayınlanan değerlendirmede, TTB’nin Sağlık Bakanlığı’nı Covid-19 pandemisi ile influenzanın aynı zaman diliminde bir arada görüleceği konusunda defalarca uyardığı vurgulanarak ‘’Aylar öncesinden yaptığımız tüm bu uyarılara rağmen maalesef sorumlu erk tarafından gerekenlerin yerine getirilmediğini; kaç doz aşının temin edildiğinin bile halka şeffaflıkla açıklanamadığını üzülerek görmekteyiz’’ denildi.

Değerlendirmede şu ifadeler yer aldı:

‘’Sağlık Bakanlığı pandemiyle mücadelede toplumu/sağlık çalışanlarını yeterli ve düzenli bilgilendirmemekte; yeterli ve ihtiyacı karşılayacak organizasyonu yapamamaktadır. Son günlerde aile hekimleri için influenza aşısı yapılacak kişilerin belirlenmesinde, bilimsel alt yapıdan uzak-anlaşılmaz, puanlama sisteminin getirilmesi de bu yetersizliğin bir diğer yansımasıdır. Bu puanlama sisteminde diyabet hastaları, kronik kalp-akciğer hastaları, bağışıklık sistemini etkileyen ilaç kullanan hastalar için dahi ‘İnfluenza açısından 1.öncelikli yüksek risk grubunda değilsiniz’ ibaresi çıkmıştır.  Koruyucu sağlık hizmetleri her yurttaşın hakkıdır ve aşı bunun vazgeçilmezlerindendir. Bilimsel olarak anlaşılamaz bu puanlama sistemi, hekimlerin toplumla karşı karşıya getirilmesinden ve sağlıkta yeni bir şiddet dalgasının körüklenmesinden başka bir şeye yaramayacaktır.’’

TTB, Sağlık Bakanlığı’na tekrar şu uyarılarda bulundu:

- Dünya Sağlık Örgütü’nün söylemiyle “riski olsun olmasın yaşı 6 ay üzerinde olan   her yurttaşımıza aşı” temin edilmelidir.

- Aşı işlemleri toplum sağlığını korumanın önemli adımlarındandır ve bir yaşam hakkıdır.  Herkese gecikmeksizin ücretsiz influenza aşısının sağlanması devletin görevidir.

- En önemli risk grubu olan sağlık çalışanlarının tümüne, ivedilikle influenza aşısı yapılmalıdır.