'5 bin ağacın kesilip yerine 553 villanın yapılacağı projeye itirazımız var'

Kuzey Ormanları Savunması ve Beykoz Kent Dayanışması 5 bin ağacın kesilip yerine 553 villanın yapılacağı projeye karşı İstanbul Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenleyerek itiraz dilekçelerini bakanlığa verdi.14-01-2019 20:22

İzel Sezer - @izelsezer

Kuzey Ormanları Savunması ve Beykoz Kent Dayanışması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Beykoz’da toplam 2 milyon 470 bin 186 metrekarelik özel orman alanına 553 adet villa yapılmasını öngören projenin imar planlarını askıya çıkarması üzerine İstanbul Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü binası önünde basın açıklaması düzenledi ve proje için itiraz dilekçelerini bakanlığa teslim etti. 

3. Havalimanı projesinin de sahiplerinden biri olan Kalyon İnşaatı'ın yapacağı projenin hayata geçirilmesi durumunda sahil çamı, meşe, gürgen, kestane, yalancı akasya gibi türlerin bulunduğu en az 5 bin ağaç kesilerek yerine villalar ve bağlantı yolları yapılacak.

 Beykoz’da yapılmak istenen bu doğa katliamına karşı Kuzey Ormanları Savunması tarafından düzenlenen basın açıklamasının tamamı şu şekilde:

5 BİN AĞACIN YERİNE 553 VİLLA MI?!

Bugün burada, 3. Havalimanı projesini de yürüten Kalyon İnşaat'ın yapacağı 553 villa projesine karşı toplandık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen onay kararına iptal talebiyle hazırladığımız dilekçeleri bakanlığa iletiyoruz.

İstanbul Beykoz'da bulunan Kuzey Kirazlı Ormanı ve Güney Kirazlı Özel Ormanı olarak anılan alan, 1995 yılında “Doğal Sit alanı” ilan edildi. 2017 yılında koruma derecesi düşürüldü ve inşaatın önü açıldı.

Bugün Kalyon İnşaat'ın üstlendiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın imar planını onayladığı, toplam 2 milyon 470 bin 186 metrekarelik orman alanına 553 adet villa projesi gündemde.

Proje hayata geçerse, sahil çamı, meşe, gürgen, kestane, yalancı akasya gibi türlerin bulunduğu en az 5 bin ağacın yerini villalar ve bağlantı yolları alacak.

Plan kapsamındaki orman niteliğindeki alan, İstanbul’un doğal ekolojik bütünlük taşıyan koridorundadır; aynı zamanda İstanbul Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı Doğal Sit Alanı sınırları içinde yer almaktadır. Bakanlığınızca doğal sit bütünlüğü göz ardı edilerek parsel bazında yapılan imar planı, koruma ilkeleri ile bağdaşmamaktadır.

Anayasa’nın 169. maddesi üçüncü fıkrasına göre “Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez.”

Bugüne kadar korunabilmiş olan Kuzey ve Güney Kirazlı ormanları ve doğal sit alanında, yapılaşmanın önünü açan bu planlar ile emsal teşkil edici biçimde orman alanı bütünlüğüne zarar verilmektedir.

Söz konusu alana yönelik 2011 yılından bugüne yapılan plan teklifleri, İstanbul Büyükşehir Belediye’sinin gündemine gelmiş ancak bu teklifler alanın sit ve orman niteliği değerlendirilerek reddedilmiştir.

Beykoz İlçesi sınırlarındaki orman alanların bir kısmı yasa dışı yapılaşma sonucu tahrip edilmesine karşın Kuzey Marmara Otoyolu ile yerleşim alanları arasında kalan orman alanlarında doğal yaşam sürmektedir. Kuzey Ormanları ekosisteminin varlığını koruduğu alan, insan faaliyetleri sonucu bozulma veya tahrip olma riski yüksek bir bölgedir. Çevresel Etki Değerlendirmesi’ne (ÇED) gerek olmadığı yönünde karar verilen 553 adet villanın yaratacağı nüfus ve taşıt trafiğinin yalnızca bu parselde inşa edilecek yapılar açısından değerlendirilmesi eksik olacaktır.

Bölgede yapılaşmaya ilişkin alınan bu karara

İtirazımız var!

ORMAN 'NİTELİKLİ DOĞAL KORUMA ALANI' OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Proje sahasıyla ilgili geçen günlerde Çevresel Etki Değerlendirme’ye (ÇED) gerek olmadığı yönünde karar verilmişti. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ve Beykoz Orman İşletme Şefliği sınırları içinde bulunan söz konusu alan 1995’te “Doğal Sit Alanı”, 2018’de ise İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından “nitelikli doğal koruma alanı” ve “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” olarak belirlenmişti.