48 kurumdan Afrin açıklaması

48 siyasi parti, emek meslek örgütü ve dernek Afrin operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.19-03-2018 09:14

Diyarbakır’da, aralarında DTK, HDP, EMEP, ESP, Eğitim Sen, Haber Sen, SES, tabip odaları, Mimarlar Odası, Pir Sultan Abdal Derneği, Ezidiler Meclisi, Süryani Dernekleri Federasyonu, Kürt PEN, Mahalli Dernekler Platformu, Ziraat Mühendisleri Odası, Harita Mühendisleri Odası Maden Mühendisleri Odası, DİSK’in Diyarbakır, Van ve Mardin şubelerinin de aralarında bulunduğu 48 siyasi parti, sendika, meslek örgütü ve dernek, Afrin operasyonuna ilişkin ortak açıklama yaptı.

Afrin’de, elektrik ve su şebekelerinin tahrip edildiği belirtilen açıklamada, “Afrin halkı susuzluk ve susuzluğun yol açtığı ciddi sağlık ve yaşam sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştır” denildi.

‘BU YÖNTEMLERLE SORUN ÇÖZÜLEMEZ’

Kürt sorunun barışçıl yöntemlerle çözülebileceği belirtilen açıklamada, “Kürt sorununun, demokratik ve adil bir şekilde barışçıl yöntemlerle çözümünden başka bir yol ve çıkışın olmadığı, acı ve ağır bedeller ödeten kırk yıllık tecrübelerle gerek siyasi ve askeri kurumların gerekse de diğer tüm sivil toplum örgütleri ve diğer toplumsal dinamiklerin bildiği bir realitedir. Kürt sorunu bu yöntemlerle çözülemez. Bu yöntemler, Türkiye’nin daha büyük çıkmazların, sorunların, çelişki ve çatışmaların içerisinde bütün enerjisini tüketmesi ve zayıf düşmesinden başka bir sonuç doğurmaz” ifadelerine yer verildi.

ULUSLARARASI GÜÇLERE ÇAĞRI

Duvar’da yer alan habere göre açıklamada ayrıca, TSK ve ÖSO’nun Afrin’den çekilmesi için Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Rusya’ya girişimde bulunma çağrısı yapıldı.