46 kurumdan HDP için ortak açıklama: 'Siyasi haklar yasaklanamaz!'

İHD'nin çağrısıyla bir araya gelen 46 kurum, HDP’ye açılan kapatma davasına karşı ortak metin yayınlayarak “HDP'nin siyaset yapma hakkını savunuyoruz” dedi.05-07-2021 14:19

İleri Haber

İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) çağrısıyla bir araya gelen 46 kuruluş, Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) açılan kapatma davasına karşı “HDP'nin siyaset yapma hakkını savunuyoruz” başlıklı ortak destek metni yayınladı. Ankara’da düzenlenen toplantıya HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve parti yöneticilerinin yanı sıra Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da katıldı.

Aralarında Türk Tabipleri Birliği, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve TİP'in de bulunduğu 46 kuruluş, düzenledikleri toplantıda “HDP'nin siyaset yapma hakkını savunuyoruz” başlıklı ortak destek metni yayınladı. İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’ın imzacı kuruluşlar adına okuduğu ortak metinde, demokrasi ve insan hakları için HDP'nin siyaset yapma hakkının savunulduğu ifade edildi.

SANCAR: TEK YOL ORTAK MÜCADELEYİ BÜYÜTMEK

Açıklamada konuşma yapan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da mücadelenin sadece HDP üzerinden değil, demokrasi güçleri üzerinden de yapılması gerektiğine dikkat çekti. Sancar, şöyle konuştu:

“Burada bulunmak bize güç veriyor. Bu organizasyonun başını çeken İnsan Hakları Derneği olmak üzere bütün kurumlara teşekkür ediyorum. Çok değerli bir buluşma, çok değerli bir ses ortaklığı. Çünkü HDP’ye açılan kapatma davasının tek hedefi HDP değildir. Asıl hedefi HDP gibi görünse de nihai amaç demokrasi güçlerini sindirmek, hak arayışlarını ve dinamiklerini ortadan kaldırmaktır. Yani bu dava ve bu davaya eşlik eden kampanya, şiddet, baskı politikaları Türkiye’de demokrasi arayışının, özgürlük ısrarının, barış inadının hedefidir. O yüzden ben buradaki başlığı ‘HDP’nin siyaset yapma hakkını savunuyoruz’ olarak değil, ‘barış mücadelesini, demokrasi ısrarını, özgürlük özlemini savunuyoruz' olarak okuyorum. Bunun da tek yolu ortak mücadeleyi büyütmektir.”

Siyasi hakların yasaklanamayacağına dikkat çekilen ortak metnin tamamı şu şekilde:

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI İÇİN HDP'NİN SİYASET YAPMA HAKKINI SAVUNUYORUZ!

SİYASİ HAKLAR YASAKLANAMAZ!

Bölgemizde ve ülkemizde, siyasal ve toplumsal sorunların çözümü için gerekli olan diyalog ve müzakerelerin askıya alındığı, hukukun ve insan haklarının yok sayıldığı, karanlık birtakım güçlerin ortaya çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Şiddetin dili hâkim kılındıkça toplumsal yaralar derinleşmekte, insanlar büyük bir baskı cenderesi altında nefessiz kalmaktadır.

Türkiye, muhaliflerin hapsedildiği bir ülkeye dönüşmüş, hapishaneler en ağır insan hakları ihlallerinin meydana geldiği mekânlar haline gelmiştir. Siyasi iktidarın Kürt sorunu başta olmak üzere ulusal ve uluslararası tüm sorunlara güvenlikçi bir zihniyet ile baskı ve kontrole dayalı yönetme tarzı bu vahim tabloyu ortaya çıkarmaktadır.

Demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından olan muhalif siyasi partiler, siyasi iktidar tarafından düşmanlık politikalarının hedefine konmakta, bir nefret iklimi yaratılmaktadır. Muhalefet liderleri açıkça linç teşebbüsüne uğramakta ve tehdit edilebilmekte, parti çalışanları parti binalarında öldürülebilmektedir.

Siyasi rakipler olarak partilerin faaliyet yürütmesi Anayasal güvence altındayken siyasi iktidarın yargıyı sopa olarak kullanarak rakibini devre dışı bırakmak istemesi esasen demokrasiye zarar vermekte, demokratik siyasete kilit vurmakta ve en önemlisi toplumsal ve siyasal nefret iklimini büyütmektedir.

'DEMOKRATİK SİYASETE YAPILAN BİR DARBE'

Bu nedenlerle, üye, yönetici ve çalışanlarına yönelik yargı baskısının yanı sıra fiziki saldırılarla birlikte Halkların Demokratik Partisi (HDP)’nin kapatılmak istenmesini demokrasiye ve demokratik siyasete yapılan bir darbe ve Türkiye’ye yapılmış bir kötülük olarak görüyoruz.

Siyasi düşünce ayrımı gözetmeksizin demokrasi ve insan haklarını savunan; bunun mücadelesini yürütenler olarak ülkemizde yaşanan ve her geçen büyüyen bu hak ihlallerine karşı artık dur ve yeter denilmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye’yi yönetenler Anayasal güvence altına alınan temel insan haklarına ve demokratik değerlere saygılı olmalı, Anayasal yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

'SİYASİ ÖRGÜTLENME HAKKI ENGELLENEMEZ'

İnsan hak ve özgürlüklerinin temel esaslarından biri olan siyasi örgütlenme hakkı hiçbir gerekçe ile engellenemez.

Anayasa Mahkemesi’nin de AİHM’in DTP ve diğerleri/Türkiye kararında belirtilen insan hakları ve demokratik ilkelere uygun ve Türkiye’deki siyasi çeşitliliği gözeten, halkın seçme iradesini hesaba katan adil bir karar vermesini bekliyoruz.

Tüm bu nedenlerle, yargı eliyle kapatılmaya, kolluk gücüyle sindirilmeye ve parti binaları basılarak üyeleri katledilen HDP’nin demokrasi ve insan hakları için siyaset yapma hakkını savunuyoruz ve tüm demokrasi güçlerini de bu hukuksuzluğa karşı dayanışmaya çağırıyoruz.

İMZACI KURULUŞLAR

1.Alevi Bektaşi Federasyonu

2.Alevi Dernekleri Federasyonu

3.Alevi Kültür Dernekleri

4. Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi

5. Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği

6. Birleşik Devrimci Parti

7. Çağdaş Gazeteciler Derneği

8. Çağdaş Hukukçular Derneği

9. Demokratik Alevi Derneği

10. Doğu-Güneydoğu Dernekler Platformu (DGD)

11. Demokratik Yöre Dernekleri Koordinasyonu

12. Demokrasi İçin Birlik (DİB)

13. Demokratik Bölgeler Partisi

14. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

15. Devrimci 78'liler Federasyonu

16. Dersim Dernekleri Federasyonu

17. Devrimci Sosyalist işçi Partisi

18. Diyalog Grubu

19. Düşünce Suçuna(?) Karşı Girişim

20. Emek Partisi

21. Ezilenlerin Sosyalist Partisi

22. Emekçi Hareket Partisi

23. Ekoloji Birliği

24. Halkevleri

25. Halkların Demokratik Kongresi

26. Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı

27. Hak ve Adalet Platformu

28. Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği

29. İnsan Hakları Derneği

30. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu

31. Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu

32. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği

33. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği

34. Sosyalist Emekçiler Partisi

35. Sosyalist Meclisler Federasyonu

36. Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi

37. Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP)

38. Sol Parti

39. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

40. Türk Tabipler Birliği

41. Türkiye İnsan Hakları Vakfı

42. Türkiye İşçi Partisi

43. Toplumsal Özgürlük Partisi

44. Yeşil Sol Parti

45. Yurttaş Girişimi

46. 78'liler Girişimi