Tüm Öğretmenler Sendikası açıkladı

Tüm Öğretmenler Sendikası iki yılda 400 bin olmak üzere 2014 yılında ilk ve ortaöğretim kurumlarında 235 bin öğrencinin okulu terkettiğini belirtti. Sendika açıklamasında: "235 bin korkunç bir rakamdır" dedi.05-03-2015 17:53

Tüm Öğretmenler Sendikası bugün yayınmadığı basın bildirisinde 2014 yılında ilk ve ortaöğretim kurumlarında 234.932 bin öğrencinin okulu terkettiğini belirtti. Açıklamada "Millî Eğitim Bakanlığı 2013 İdare Faaliyet Raporunda okula devam etmeyen öğrenci sayısını 90 bin olarak belirlemiştir; ancak bu sayı 174625 olmuştur" denildi. Bu istatistiklere göre iki yılda toplam 400 bin öğrencinin okulu terk ettiğini ve 2014 yılında bu sayının yüzde 35 arttığı belirtildi. Sendika bildirisinde bu verilere dayanarak bir dizi soru ve çözüm önerisi de getirdi.

Sendikanın soruları şöyle:

TÖS SORUYOR

  1. 235 bin okulu terk eden öğrencinin sınıflarına, cinsiyetlerine göre dağılımı nedir? Yine bu öğrencilerin kaçı ilkokul, kaçı ortaokul öğrencisidir?.

      2  4+4+4  zorunlu eğitim uygulamasının  bu  okul terklerindeki payı nedir?

  1. Bakanlık, okulu terk eden öğrencilere yönelik ne gibi çalışmalar yapmıştır ve yapmaktadır?  Yapılan bu çalışmaların da kamuoyu ile paylaşmasını istemekteyiz.
  2. Bilindiği gibi ilkokul ve ortaokul zorunlu eğitim kapsamındadır. Bu sonuca göre devlet zorunlu eğitimi uygulayamamakta mıdır? Öyle olduğu görülmektedir. 

      Sendikanın çözüm önerileri ise basın bildirisinde şöyle belirtildi:

TÖS’ÜN KONUYA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

Eğitim, toplumun hem bir aynası hem de temel belirleyicisi olduğu için ailelerin sosyo-ekonomik durumunun okul terklerinin temel sebebi olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda çocukların ve ailelerinin çeşitli fonlar ve burslarla daha fazla desteklenmesini olumlu bir seçenek olarak görmek ve uygulamak gerekir.

TÖS olarak zorunlu ilköğretim çağı öğrencilerine verilen karşılıksız desteğin artırılmasının okula terki azaltacağı düşüncesindeyiz. Ayrıca aileleri bilinçlendirme gibi diğer tedbirlerin de belirlenip uygulamaya geçirilmesi, bu konuda özel çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Sonuç olarak 4+4+4 biçiminde çarpıtılmış 12 yıllık zorunlu eğitimin uygulamada gerçekleşmemesi (hatta 4+4+4 olarak bölünmüş olmasının okul terkini daha da artırdığı düşünülmektedir) ülkemiz için büyük bir sorundur. 2014 yılı faaliyet raporunda açıkça ifade edilen bu sonuç, bize Milli Eğitim’in sınıfta kaldığını bir kez daha göstermiştir. Siz istediğiniz kadar eğitimde çağı yakaladığınızı,  göz boyayıcı projelerle göstermek isteyin, istatistik veriler açıktır; 235 bin korkunç bir rakamdır. Ülkemiz için büyük bir ayıp ve kayıp olan bu duruma karşı tedbirler alınıp, gerekenler yapılarak acilen düzeltilme yoluna gidilmelidir.