23 meslek odasından Erdoğan'ın sözlerine tepki: 'Demokrasiye tahammülsüzlük'

Açıklamada, "Demokratik yollarla ele geçirilemeyen özerk demokratik mesleki yapılar, seçim yöntemlerine müdahale ve diğer yollarla bertaraf edip işlevsizleştirmek ve tasfiye etmek istenmektedir" denildi.07-05-2020 12:25

İleri Haber

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın meslek odalarını hedef alan açıklamasına TMMOB’a bağlı 23 meslek odasından tepki geldi. Yapılan ortak açıklamada, "Demokrasiye ve meslek odalarının demokratik bir şekilde yapılan seçimlerine gösterilen tahammülsüzlüğe bir son verilmelidir. Bizler, meslek disiplinlerimize ve örgütlerimize yönelik tasfiye edici politikalar ile ülke çapında izlenen belli kesimlerin çıkarına dayalı politikalar ve toplumsal muhalefetin sindirilmesi çabaları arasındaki bağların bilincindeyiz” ifadeleri kullanıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik açıklamaları sonrası baroların yapılarının düzenlenmesine yönelik başlayan tartışmalar hakkında açıklama yaptı. Erdoğan,  baro ve tabip odaları başta olmak üzere bu yapılarda düzenlemeler yapılması gerektiğini ileri sürerek, “Bu çalışmayı tekrar ele almalı, en kısa sürede Meclis'in takdirine sunmalıyız" dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı 23 meslek odası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, baroların ve meslek odalarının yapısının değişeceğine yönelik açıklamalarının kabul edilemeyeceğini bildirdi. Meslek odaları adına yapılan ortak açıklamada "AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa’nın 135'nci maddesi uyarınca kurulmuş olan bütün kamu kurumu niteliğindeki özerk meslek kuruluşları hakkında demokrasi ile bağdaşmayacak bir mevzuat değişikliğini tekrar gündeme getirmiştir. Demokratik yollarla ele geçirilemeyen özerk demokratik mesleki yapılar, seçim yöntemlerine müdahale ve diğer yollarla bertaraf edip işlevsizleştirmek ve tasfiye etmek istenmektedir. TMMOB, TTB ve Tabip Odaları, TBB ve Baroların yasal mevzuatlarının değiştirilmesi konusu, bu nedenle sürekli olarak gündeme getirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

‘DEMOKRASİYE TAHAMMÜLSÜZLÜĞE SON VERİLMELİDİR’

İktidarın evrensel normları benimsemek, geliştirmek ve ihlal etmemek yerine tam tersi şekilde davrandığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Demokrasiye ve meslek odalarının demokratik bir şekilde yapılan seçimlerine gösterilen tahammülsüzlüğe bir son verilmelidir. Bizler, meslek disiplinlerimize ve örgütlerimize yönelik tasfiye edici politikalar ile ülke çapında izlenen belli kesimlerin çıkarına dayalı politikalar ve toplumsal muhalefetin sindirilmesi çabaları arasındaki bağların bilincindeyiz. Cumhuriyete, demokrasiye ve laikliğe olan inancımız tamdır. Bu nedenle eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik, güvenceli çalışma yaşamı olmazsa olmazlarımızdır. Ayrıca sosyal hukuk devleti, planlama, sanayileşme, kalkınma, kamusal yarar, kamusal hizmet ve kamusal denetime yönelik mücadelemiz her koşulda sürdürülecektir. Kamuoyunun bilmesini isteriz ki; Odalarımız ve TMMOB’ye yönelik tutumun nedenleri, ülkemizin emek sömürüsüne dayalı bir rant cumhuriyeti haline gelmesini eşitsizliğin bir argümanı olarak görüyoruz. Demokrasi ve laikliğin tasfiyesine karşı direncimiz ve bilimsel teknik gerekliliklere bağlılığımız devam edecektir."

‘MÜCADELEYE DEVAM’

"İktidarların meslek odaları üzerinde oluşturmaya çalıştığı tasarruflarını her zaman kamusal ve toplumsal yarar ölçeğinde dikkate alıp değerlendirmişizdir. Mesleki, bilimsel, teknik doğrulara dayanarak ülkenin en karanlık dönemlerinde bile çalışmalarımızı yürütmüşüzdür. TMMOB’ye bağlı meslek odaları olarak Anayasal güvence, hukukun, insan haklarının ve demokrasinin evrensel normlarına bağlılığımız devam edecektir. Üyelerimizin demokratik iradelerinin ortaya koyduğu güçle, bundan sonra da antidemokratik uygulamalara karşı duracağımızın bilinmesini isteriz."