2021'de 7 bin 190 çocuk doğum yaptı

2021'de 7 bin 190 çocuk doğum yaptı

TÜİK'in doğum istatistikleri verilerine göre geçen yıl 7 bin 190 çocuk doğum yaptı.

Doğum istatistiklerine ilişkin veriler TÜİK tarafından paylaşıldı. Buna göre geçen yıl 7 bin 190 çocuk doğum yaptı; doğum yapanların 117'si 15 yaşın altındaki çocuklar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Doğum İstatistikleri 2021" verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre geçen sene toplam 7 bin 190 çocuk doğum yaptı. Bunun 117’sini 15 yaş altı çocuklar oluşturdu. 18-19 yaş grubunda 32 bin 91 kişi anne olurken 44’ü dördüncü çocuğunu dünyaya getirdi.

20 YILDA 15 YAŞ ALTI 20 BİNDEN FAZLA ÇOCUK DOĞUM YAPTI

Öte yandan 2001-2021 yılları arasında 15 yaş altı 20 bin 895 çocuk doğum yaptı; 15-17 yaş arası doğum yapan çocukların sayısı ise 548 bin 488 oldu. Doğum yapan çocuk sayısı ise 2012’de 24 bin 666’ya ulaşarak rekor kırdı.

TÜİK verilerinde öne çıkanlar şöyle:

Yaş grubu ve eğitim grubuna göre doğumlar 2020 verisine göre 15 yaş altı doğum yapan kız çocuklarının 30’u ‘okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen’ grubuna girdi. 68’i ilkokul mezunu, 19’u ise ilköğretim, ortaokul veya dengi okul mezunu.

Geçen sene 1 milyon 79 bin 842 bebek doğdu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu.

Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2021 yılında 1,70 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2021 yılında 3,81 çocuk ile Urfa oldu. Urfa'yı 3,18 çocuk ile Şırnak, 2,78 çocuk ile Mardin izledi.

Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il 1,21 çocuk ile Kütahya oldu. Kütahya'yı 1,25 çocuk ile Bartın, 1,26 çocuk ile Zonguldak izledi.

Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20,3 iken 2021 yılında binde 12,8 oldu. Diğer bir ifade ile 2001 yılında bin nüfus başına 20,3 doğum düşerken, 2021 yılında 12,8 doğum düştü.

Yaşa özel doğurganlık hızı, belli bir yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade etmektedir. Yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde, 2001 yılında en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı binde 144 ile 20-24 yaş grubunda iken 2021 yılında binde 113 ile 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu durum, doğurganlığın kadının daha ileri yaşlarında gerçekleştiğini gösterdi.

Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken 2021 yılında 29,1 oldu. İlk doğumunu 2021 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26,7 oldu.

İlk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde, 2021 yılında ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 28,4 ile İstanbul oldu. Bu ili 28,0 yaş ile Eskişehir, Rize, Trabzon ve Artvin, 27,9 yaş ile Muğla, İzmir ve Ankara izledi. İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu il ise 23,6 ile Ağrı oldu. Bu ili 23,9 yaş ile Muş, 24,2 yaş ile Urfa izledi.