2 yıllık OHAL bilançosu

Saray Rejimi tarafından 'FETÖ'yle mücadele' gerekçesiyle ilan edilen ancak toplumsal muhalefete ve emekçilere saldırı aracı olarak kullanılan OHAL'in bilançosu açıklandı.22-07-2018 09:53

İleri Haber

Devrimci İşçi Sendikalar Konfederasyonu (DİSK), 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından ilan edilen ve geçtiğimiz günlerde sona eren OHAL’in bilanço raporunu yayımladı.

Rapora göre, 2 yıllık OHAL sürecinde yayımlanan 32 KHK ile 152 kanun değiştirildi.

Bu süreçte 209’u gazeteci, 12’si milletvekili, 95’i belediye başkanı olmak üzere toplamda 70 bin 689 kişi tutuklanırken, 99 belediyeye de kayyum atandı.

6 bin 81’i akademisyen olmak üzere 135 bin 856 kişinin kamudaki görevinden ihraç edildiği OHAL sürecinde,  24 bin 490 öğretmen açığa alındı.

OHAL ve KHK bağlantılı intihar ve şüpheli ölüm sayısı ise 57 olarak belirlendi.

İŞÇİ HAKLARI RAFA KALDIRILDI

OHAL sürecinde işçi sınıfının kazanılmış haklarına yönelik bizzat Saray Rejimi tarafından saldırılar düzenlendiği görüldü. 2 yılda 7 grev OHAL gerekçesiyle yasaklanırken, 154 bin 767 işçinin grev hakkı engellendi. Yine OHAL’le birlikte 19 sendika ve konfederasyon kapatıldı.

BİNLERCE GAZETECİ İŞSİZ KALDI

OHAL’in etkisini en net gösterdiği alanlardan bir tanesi de medya oldu. Bu süreçte 3 bin civarı gazeteci işsiz kalırken, 158’i TV, radyo ve gazete olmak üzere 2 bin 435 kurum ve kuruluş kapatıldı. 

BAŞKANLIK SİSTEMİ: KURUMSALLAŞMIŞ OHAL

DİSK raporunda ayrıca başkanlık sisteminin iş yaşamına olan etkileri de açıklandı. Raporda yer alan ilgili kısımda şu ifadeler kullanıldı:

- Yeni rejimde cumhurbaşkanı çalışma hayatı dahil pek çok konuda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, CB Yönetmeliği ve CB Kararı ile tek başına düzenleme yapabilecek.

- TBMM’nin bazı yetkilerini CBK ile kullanabilecek olan Cumhurbaşkanı çalışma hayatını ilgilendiren konularda da düzenleme yapabilecek ve karar alabilecek.

- Cumhurbaşkanı temel hak ve özgürlükler, kişisel ve siyasal haklar dışında kalan çok sayıda konuda geniş yetkilere sahip. Ayrıca tek başına OHAL ilan edebilecek.

- Cumhurbaşkanı asgari ücret tespit komisyonunun yapısını istediği gibi değiştirebilecek,

- İşsizlik sigortası kaynaklarının kullanımında geniş yetkilere sahip olacak,

- Bugün işçilerin sırtına yüklenen vergi ve harçların kanunlarda öngörülen alt ve üst sınırlar arasında artırılması konusunda yetkili olacak.

- Cumhurbaşkanı grev yasaklarına karar verebilecek ve grevleri tek başına erteleyebilecek.

- Doğrudan cumhurbaşkanına bağlı ve onun talimatıyla çalışacak olan Devlet Denetleme Kurulu’na sendikaları, meslek odaları ve dernekleri inceleme, soruşturma ve yöneticilerini görevden uzaklaştırma yetkisi verilmiştir.

- Bütçesi işçilerden ve onlar adına kesilen primlerden oluşan Sosyal Güvenlik Kurumu’nu Sayıştay denetiminden çıkarmayı hedefleyen düzenleme yapılmıştır.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın.