‘14 Mart’ta sağlıkçılara saldıran iktidarın ‘tıp bayramı’ demesi ikiyüzlülüktür’

14 Mart dolayısıyla doktorların Ankara’da yaptığı basına açıklamasına yönelik saldırıyı kınayan KESK, AKP hükümetinin politikalarını ‘ikiyüzlülük’ ifadesiyle eleştirdi.14-03-2018 14:16

İleri Haber

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Ankara’da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yapılan basın açıklamasına yönelik saldırıyı kınadı.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan KESK, AKP hükümetinin politikalarının ikiyüzlü olduğunu belirterek eleştirdi.

“AKP iktidarı döneminde kamu hizmetlerinin piyasaya açılmasından ve sermayeye peşkeş çekilmesinden en başta sağlık alanı etkilenmiştir. Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulanmaya başladığında sağlık emekçileri ve konfederasyonumuz kesintisiz olarak uyarılarda bulunarak programın hastaneleri şirket gibi yönetmeyi hedeflediğini, hastaları müşteri ve sağlık emekçilerini modern köle gibi gördüğünü, programın halk sağlığını tehdit ettiğini belirtmişlerdir” denilen açıklama şöyle devam etti: “Uyarılarımız nedeniyle bizleri “hain” ilan edenler bugün sessiz sedasız Sağlıkta Dönüşüm Programını ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Ancak yeni programlarının da öncelikli hedefi sağlığın kamu hizmeti olmaktan çıkarılması ve piyasa koşullarında hizmet sunulmasıdır.”

14 KALEMDE HARCAMA

Açıklama, “Hastalar GSS primi dışında, ayrıca, muayene katılım bedeli, ilaç katılım bedeli, tıbbi malzeme katılım payı gibi 14 ayrı kalemde sağlıkta katkı payı ödemeye, sağlık emekçileri ise performans sistemi üzerinden sözleşmeli ve angarya çalışmaya,  şiddete maruz kalmaya, düşük ücretle çalışmaya devam edecekler” şeklinde devam ederken, Kamu Hastane Birliklerinin, Ağustos 2017’de bir KHK ile kaldırıldığı, bu kez de yerine CEO’ların şirket gibi yöneteceği, tamamı kamu kaynaklarından karşılanacak “Kamu özel işbirliği modeli” adı altındaki Şehir Hastanelerinin devreye sokulduğu hatırlatıldı.

“AKP iktidarı, sorunları çözmek yerine sorunları dile getiren, eleştiren ve mücadele eden sağlık emekçilerine baskıyı artırma yoluna başvurmaktadır” denilen açıklamada, Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) yönelik operasyon ve Ankara’da bugün sağlıkçılara yönelik saldırı kınandı.

HEKİMLER VE SENDİKA BAŞKANLARI GÖZALTINDA: ‘İKİYÜZLÜLÜK’

“TTB yönetimine yönelik gözaltı operasyonu ve bugün Ankara Numune Hastanesi önünde 14 Mart’a ilişkin sağlık emekçilerinin yapmak istediği basın açıklamasına yapılan polis saldırısı bunun son örnekleri olmuştur” ifadelerine yer verilen açıklamada şu bilgiler aktarıldı: “Saldırıda Sendikamız SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Konfederasyonumuz Disiplin Kurulu üyesi Dr. Onur Naci Karahancı ve SES Ankara şube yöneticisi Adem Bulat gözaltına alınmışlardır. 14 Mart günü sağlık emekçilerine saldıran bir iktidarın Tıp Bayramı kelimesini ağzına alması kadar bir ikiyüzlülük ve samimiyetsizlik olamaz. Saldırıyı kınıyoruz. Gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.”

TALEPLER

Açıklamada, şu talepler dile getirildi:

“- 14 Mart’ın gerçek anlamda Tıp Bayramı olabilmesi sağlık emekçilerine yönelik boş vaatler, hamasi nutuklar ile değil, sağlık emekçilerinin taleplerinin karşılandığı, parasız, nitelikli, ulaşılabilir ve anadilinde kamusal sağlık hizmetinin sağlandığı bir ortamın yaratılmasıyla mümkündür.

- Öncelikle hekimlerin emeklerinin karşılığı olan, emekliliğe yansıyacak, güvenceli, görev tanımına ve liyakata uygun, tek işte çalışarak insanca yaşamaya yetecek bir ücret elde etmeleri ve emekli hekim ücretlerinin artırılması talebi karşılanmalıdır. 

- Sağlık emekçilerinin “fiili hizmet süresi zammı” için acilen yasal bir düzenleme yapılmalıdır.

- AKP’nin kutuplaştırıcı ve baskıcı, saldırgan politikaları şiddet kültürünü beslemekte, şiddet yaygınlaşmaktadır. Sağlık emekçileri bu şiddetten en çok etkilenenlerin başında gelmektedir. Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı bir an önce yasalaşmalıdır.

- OHAL’in keyfi/hukuksuz uygulamalarından olan güvenlik soruşturmaları kaldırılmalı; güvenlik soruşturmaları nedeniyle ataması yapılmayan sağlık emekçileri görevlerine başlatılmalıdır.

- Sağlık emekçilerine ve kurumlarına yönelik baskılara son verilmelidir.

- Performans sistemine, sözleşmeli ve güvencesiz çalışmaya son verilmeli, sağlık emekçilerinin insan onuruna yakışır ortamlarda çalışmaları sağlanmalıdır.

Tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart’ını kutluyor; sağlık alanındaki mücadeleleri ile dayanışma içinde olduğumuzu/olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.