12 soruda Türkiye’de iş gücü piyasaları28-10-2020 02:08

Prof. Dr. Mustafa Özer

Türkiye İstatistik Kurumu 1998 yılından beri “Hanehalkı İşgücü Anketi” düzenlemektedir. Anket 44.000 hanehalkına uygulanmaktadır. Bu anket ile bir hanehalkına dahil tüm bireylere ait başta yaş olmak üzere cinsiyet, eğitim durumu, hanehalkı reisine yakınlık gibi demografik bilgiler toplanmakta ve 15 ve daha yukarı yaştaki bireylere ise işgücü durumunu saptamaya yönelik sorular sorulmaktadır. Anketten elde edilen bilgilerle işsizlik oranı hesaplanabilmektedir. Anket önceleri ayda bir uygulanırken, 2014 yılından itibaren haftalık uygulanmaya başlamıştır. Anketlerin haftalık yapılması, hesaplama kalitesinin artırılmasına ve mevsimsel farklılıkların daha iyi izlenmesine katkı sağlama amacı taşımaktadır.

Yazının devamı için tıklayınız