12 baro başkanı: 'Hükümet yasal değişiklikte ısrar ederse her türlü demokratik eyleme hazırız'

Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Dersim, Hakkâri, Mardin, Muş, Şırnak, Şanlıurfa ve Van Baro Başkanları’nın katıldığı toplantıda ana gündem Avukatlık Kanunu’nda yapılması öngörülen değişiklikler konusu oldu.14-06-2020 20:32

İleri Haber

Doğu ve Güneydoğu Bölgesi Baro Başkanları, “Avukatlık Yasa Değişikliği” konusunda her türlü demokratik eyleme tam destek vereceklerini açıkladı. 12 Baro Başkan ayrıca, iktidarın “Baroların meslek yasasında değişiklik” girişiminin müzakereye açık bir durum olmadığını vurguladı.

Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’nde 12 Baro  başkanı, 13-14 Haziran 2020’de Mardin Barosu’nun ev sahipliğinde bir araya geldi. Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Dersim, Hakkâri, Mardin, Muş, Şırnak, Şanlıurfa ve Van Baro Başkanları’nın katıldığı toplantıda ana gündem Avukatlık Kanunu’nda yapılması öngörülen değişiklikler konusu oldu.

Toplantının karar metninde şunlar yer aldı:

Öncelikle bu yasanın gündeme getirilme şekli ve usulü Barolarımız tarafından tasvip edilmemektedir. Yargının kurucu unsuru olan Baroların meslek yasasında değişiklik öngören girişimin barolardan habersiz, adeta gizlenerek yürütülmesinden hicap duymaktayız. Barolarımız 19 Mayıs ve 1 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Baro Başkanları toplantısında da 80 baronun yasanın geri alınması talebi, toplantımıza katılan baro başkanları tarafından bir kez daha yinelenmiştir. Bu kararlılık müzakereye açık bir durum değildir. Müzakere, yasa tasarısının şimdilik tümüyle rafa kaldırılması üzerine yapılmalıdır. Çünkü özel bir yasaya sahip Avukatlarla ilgili bir yasa değişikliği ancak bu meslek grubunun ihtiyaç ve sıkıntılarını en iyi bilen Baroların uzlaşısıyla gündeme gelmelidir.

Toplantıda avukatlık yasasında yapılması planlanan değişiklik konusunu görüşmek üzere TBB’nin olağanüstü genel kurula sadece Avukatlık Yasa Değişikliği’  gündemi ile çağrılmasının bir kararlılık ifadesi olmasının yanı sıra, bu meselenin daha geniş bir meslektaş kitlesinin tartışmasına açılması da hedeflenmektedir.

Yasal değişiklik konusunda hükümetin ısrar etmesi durumunda baro başkanlarının uygun göreceği ve üzerinde uzlaşı sağladığı her türlü demokratik eylem(cübbe ile yürüyüş, meclis önünde oturma, CMK zorunlu müdafilik hizmetinin belirlenecek bir süre boyunca askıya alınması, yurttaşları bilgilendirmek için sosyal medya kampanyaları, bilboard ve afiş çalışmaları, TV ve radyo programları düzenlenmesi gibi) yöntemlerine tam destek vereceğimizi belirtiriz.

Bu eylem ve etkinliklerin daha da zenginleştirilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda tüm baroların ve TBB’nin destek ve katılımlarının önemine vurgu yapılmış, ortak bir eylem planı ve yol haritası oluşturmak için diğer barolarla görüşmeler yapılmasına karar verilmiştir.

POLİS ŞİDDETİ

Bunun yanı sıra Baro Başkanları olarak;

Son dönemlerde artan polis şiddeti ve işkence olayları konusunda cezasızlık politikasına son verilmesini, hukuka aykırı tutum ve davranışta bulunan kamu görevlilerinin etkin, şeffaf ve hızlı şekilde soruşturulmasını ve cezalandırılmalarını,

TALAN PROJELERİ

Doğal ve Kültürel mirası tahrip eden proje ve faaliyetlerin durdurulmasını, bu kapsamda Dersim’de Munzur Gözlerinde yapılması planlanan çevre düzenlemesi girişiminden vazgeçilmesini,

GÜLİSTAN DOKU

161 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan DOKU’nun akıbetinin gerekli hassasiyet gösterilerek araştırılmasını ve böylelikle ailenin acısı bir nebze de olsa dindirilmesini,

İPTAL EDİLEN AVUKATLIK RUHSATLARI

‘Masumiyet karinesine’ aykırı bir şekilde haklarında kesinleşen bir yargı kararı olmayan meslektaşlarımıza avukatlık ruhsatı verilmemesi ve ruhsat alanların ruhsatlarının iptal edilmesi uygulamasından vazgeçilmesini, 

KAYYUMLAR

Demokrasiye karşı bir girişim olarak değerlendirdiğimiz ve özellikle bölgemizde genel bir kural haline gelen Kayyum uygulamasına son verilerek, hukuksal dayanaktan yoksun bir şekilde tutuklanan ve hapsedilen belediye başkanları serbest bırakılmalı ve görevlerine iade edilmelerini,

Kayyum atanan belediyelerde haksız yere işçi çıkartılmasına son verilmesini, işçi alımları ve yapılan mülakatlarda liyakatın tek kıstas olarak esas alınmasını,

ÖLÜM ORUCUNDAKİ AVUKATLAR

Adil yargılanma taleplerini kamuoyuna duyurmak için ölüm orucunda olan meslektaşlarımız Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın bu talepleri dikkate alınmalı, sadece gizli tanık beyanları gerekçe gösterilerek 12 Mart’tan bu yana tutuklu olan Urfa Barosu üyesi meslektaşımız Sevda Çelik Özbingöl’ün derhal serbest bırakılmasını talep etmekteyiz.

CİNAYETLER

Son dönemlerde sivil yurttaşlara yönelik gerçekleştirilen öldürme eylemlerini kınıyoruz, bu saldırıların toplumun bir arada yaşama birlikteliğini ortadan kaldırdığını da ifade etmek istiyoruz.

BAŞAK DEMİRTAŞ’A ÇİRKİN SALDIRI

Sosyal medyada ırkçı, ayrımcı, küfür ve hakaret içeren paylaşımlar gittikçe artmaktadır. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir.  Son olarak Başak DEMİRTAŞ’a yönelik çirkin ve ahlaksız paylaşımı kınıyor, sorumlunun yargı önünde hesap vermesini talep ediyoruz.”