'115 hamile çocuk' skandalıyla ilgili Valilik kararı iptal edildi

Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’nde yaşanan ‘115 hamile çocuk’ skandalında yeni bir gelişme yaşandı.29-01-2018 20:37

‘115 hamile çocuk’ skandalına göz yuman Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Başhekimi Yardımcısı Akif Akça ve hastane personeli Nazlıcan Dilber’e soruşturma izni vermeyen İstanbul Valiliği’nin kararı bu kararı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin oybirliği ile aldığı karar UYAP sistemine bugün yüklenirken, kararda şu ifadelere yer aldı:

"Haklarında soruşturma izni istenenlerin, üzerlerinde çocuk istismarına ilişkin fiillerin gerçekleştirildiğine dair kuvvetli emareler mevcut olduğu halde, hastaneye kadın doğum sağlık hizmeti temini için getirilen küçükleri, öncelikle adli mercilere bildirilmesi gerekirken, velayet altındaki çok sayıdaki çocuğun kendilerine form dilekçeler imzalatmak suretiyle, ceza soruşturmasının vasıta ve usulleri ile ortaya  çıkabilecek maddi gerçeğe göre takdir edilebilecek hukuki durumlarını, yetkili olmadıkları halde kendileri nitelendirmek sureti ile yetkili mercilere bildirmedikleri anlaşıldığından; itirazın kabulüne, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın kaldırılmasına, adı geçenler hakkında soruşturma izni verilmesine oybirliği ile karar verildi"