11 yıllık HES direnişi kazanımla sonuçlandı

Cide’de yapılmak istenen HES projesine İdare Mahkemesinin verdiği ÇED olumlu raporunun iptali kararı Danıştay tarafından reddedildi.15-10-2020 13:18

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bulunan Loç Vadisi’ne yapılmak istenen HES projesinin  Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun olumlu kararı Kastamonu İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. OR-YA Enerji Şirketi iptal kararına itiraz ederek temyize gitti. Düzeltme yolu kapalı diyerek Şirketin temyiz talebini reddeden Danıştay kararında “temyiz edilen idare mahkemesi kararının yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek bir neden bulunmadığından bu konudaki istemin reddine oybirliğiyle karar verildi” sözleri yer aldı. 2009 yılında başlayan Cide HES direnişi Danıştay’ın verdiği ‘düzeltme yolu kapalı’ kararıyla birlikte kazanımla sonuçlandı.