'10 kat yapılacağı anlamına gelmiyor ama kat sayısı 10'a çıktı'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haliç kenarında bulunan İstanbul İmar İnşaat A.Ş’ye ait 10 bin metrekarelik alanda kat sınırının 4’ten 10’a çıkarıldığına dair ortaya atılan iddialarla ilgili bir açıklama yaptı. İBB’nin açıklaması kat sayısının 10’a çıkarıldığını doğruladı.18-11-2017 18:49

Erdoğan’ın İstanbul’un mimari yapısıyla ilgili çıkışlarının ardından, İstanbul mimarisiyle ilgili yeni bir tartışma gündeme oturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 16.06.2017 tarihinde alınan karar doğrultusunda 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı değiştirilirken, Haliç'in kenarındaki yaklaşık 10 bin metrekarelik alanın kat sınırı plan tadilatıyla 4'ten 10'a çıkarıldı.

Konuyla ilgili dün çıkan haberler üzerine bir açıklama yapan İBB, “Proje geliştirilmesi sırasında mimari esnekliğinin sağlanabilmesi için toplam inşaat alanı değişmemek şartıyla, gerekli kurum görüşleri de alınarak ‘En çok 10 kattır’ şeklinde düzenleme yapılmıştır.” diyerek iddiaları doğrularken, açıklamaya “Bununla birlikte, bu değişiklik mutlaka 10 kat yapılacak anlamına gelmemektedir.” ibaresini de ekledi.

İBB tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Adı geçen yer İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İstanbul İmar İnşaat A.Ş.’ne aittir.

Söz konusu parsel 'T3 Ticaret + Konut' alanında kalmaktadır. Burası için planlanan proje çevre yapılaşma şartlarına uyumlu olup, yoğunluğu azaltmak için anayol tarafı olan Silahtarağa Caddesi’nde çekme mesafesi 15 metre olarak belirlenmiş ve parselin içinde 1220 metrekare’lik yeşil alan oluşturulmuştur. Bu nedenle de proje geliştirilmesi sırasında mimari esnekliğinin sağlanabilmesi için toplam inşaat alanı değişmemek şartıyla, gerekli kurum görüşleri de alınarak 'En çok 10 kattır' şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Bununla birlikte, bu değişiklik mutlaka 10 kat yapılacak anlamına gelmemektedir. Çünkü, Plan notunda da belirtildiği üzere; uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınacak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak mimari projeye göre uygulama yapılacaktır. Bahsi geçen yerde yüksekliğin Zemin+5’den yüksek olmasına müsaade edilmeyecektir. Hazırlanacak projenin de ‘zemin + 5’ olması düşünülmektedir. İddia edilenin aksine ortada ne 10 katlı bir proje ne de bir inşaat ruhsatı vardır." 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.