1 yıllık profesörün rektörlüğü için bir haftada iki değişiklik

Rektör olmak için profesör olma şartının bir hafta içerisinde iki kez değiştirilmesinin nedeninin Prof. Dr. Nuri Aydın olduğu öğrenildi.18-07-2018 23:22

İleri Haber

Rektör olma şartında 6 gün arayla değişiklik yapılmasının nedeninin henüz 1 yıldır profesör olduğu halde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Nuri Aydın olduğu öğrenildi.

“Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi”ne geçişin ardından 9 Temmuz’da yayımlanan 703 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile rektörlük atamaları için profesör olmak şartı kaldırıldı.

Ancak daha sonra yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu kural yeniden değiştirildi. 

15 Temmuz’da yayınlanan kararnameye göre, rektörlerin en az 3 yıl profesörlük yapanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanması şartı getirildi.

1 YILLIK PROFESÖR REKTÖR OLDU

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nuri Aydın, Erdoğan tarafından, İstanbul Üniversitesi’nden bölünerek kurulan Cerrahpaşa’ya rektör olarak atandı.
Aydın’ın kararnamede belirtilen en az 3 yıllık profesör olma şartını sağlamadığı, profesörlük ünvanını 2017 yılında, yani 1 yıl önce aldığı ortaya çıktı.

Değiştirilen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda rektör olma şartına ilişkin şöyle deniliyordu:

“Devlet üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından, görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır.”

703 nolu KHK ile rektörlerin profesör olma şartını ortadan kaldıran madde ise şöyleydi:

"Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, Cumhurbaşkanınca atanır. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör ataması, mütevelli heyetinin teklifi üzerine yapılır. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder."

ÖZGEÇMİŞİNE YAZMADI

Aydın’ın kişisel web sitesinde ve üniversitenin sitesinde yer alan kendisine ait özgeçmişlerde tüm bilgilerinin yer almasına rağmen profesörlük ünvanını aldığı tarihin yazılmamış olması da dikkat çekti.

Öte yandan İleri’nin telefonla arayarak ulaşmaya çalıştığı Prof. Dr. Nuri Aydın'dan iddialara ilişkin bir yanıt alamadık.