SÖYLEŞİ

Kol kırılıp yen içinde kalmasın: Minnina Işıkları Kapama

Aile nedir? Kaç ailemiz var? Aile gerçekten bizim sığınabileceğimiz bir yer mi? Ahlak nedir? Biz kadınlar gerçekten kendi varlığımızın farkında mıyız? Kadın olmak nedir?

Basın Danışmanı Zınar Karavil, Selahattin Demirtaş’ı anlatıyor: “Halk Demirtaş’ı dışarıda tutuyor”

Demirtaş adaklarda, dualarda, rüyalarda. Demirtaş’ın dışarıya hâkim olmasının duygusal yönü budur. Halk. Halk Demirtaş’ı dışarıda tutuyor.

Efsane TİP’li yıllar ve fırtınalı denizin kıyısında mücadele

Bu kitap bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin ölümsüz kahramanı Behice Boran’a; mücadelenin dokusunu, ipek böceği sessizliği ve karınca kararlılığıyla ören Nihat Sargın’a; sosyalizmin ışığını bilge kişiliğinde yansıtan Sadun Aren’e ve TİP güzelliğini yaratan, yaşatan, katılan, TİP’e gönül vermiş herkese armağan edilmiştir…

“Erkekler 'kendilerine ait bir oda' değil, devlet istemişlerdir’”

“Sosyalizm ‘etik bir tercih’ değildir. Sosyalizm sömürülenlerin, ezilenlerin ‘maddi çıkarlarına’ dayanır. Kadınların cephesinden baktığımızda bu ‘maddi çıkar’ sosyalizmde bile özne olmayı, örgütlü olmayı, sosyalizmde bile devlet katında ‘kendi çıkarlarına sahip çıkmayı’ gerektirir.”

Özlem İlyas ile Freelance Emek üzerine

"Freelance Emek- Ofissiz Çalışmanın Sınıfsallığı" yazarı Özlem İlyas ile konuştuk.