SOSYALİZM

Geriye bakmak, ileriye dönmek

Proleteryanın umudu ile başlayan 20. yüzyıl, sermayenin ellerini ovuşturmasıyla sona erdi. Kan emici emperyalistler 70 yıllık uğraşları sonucu “ canavarı” yenmişlerdi. Dünya, barış gezegeni olacaktı. Peki ya sonra?..

Komintern ve dönemin ruhu…

Her devrim, onu gerçekleştirenlerin tekil hayat hikâyelerinin toplamından daha fazlasıdır, doğru; ancak yine her devrim, onu gerçekleştirenlerin derin ve etkisi yadsınamaz izlerini taşır...

Prof. Dr. Korkut Boratav, sosyalist solun Meclis'teki temsiliyetini değerlendirdi

İktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav, seçim süreci ve sosyalist solun tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Demokratik Sosyalizm Modelinde Siyasal Katılım

Çalışma, siyasal katılım kavramını etkilediği düşünülen gelir dağılımı eşitsizliği, cinsiyet, kimlik ve yaş faktörleri üzerinden siyasal katılım kavramını ele almaktadır.

Ekim Devrimi'nin Türkiye'ye etkileri

Erden Akbulut ve Erol Ülker yaptıkları derleme çalışmasında Ekim Devrimi'nin yarattığı özgün bağlamın gerek Türkiye’nin gerekse Türkiye komünist hareketinin kuruluş sürecine olan etkilerini ele almışlardır.