SOSYAL MEDYA

“Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Hakkında Değerlendirme

Bu teklifin yasalaşması durumunda Türkiye’deki takip ve kontrol sistemlerinin hukuki bir zeminde yaygınlaşacağını ve devamında gelmesi muhtemel düzenlemelerin devletler lehine, bireyler aleyhine sonuçlar yaratacağını düşünüyoruz.

İnternet haber sitelerini ilgilendiren yasa teklifi komisyonda kabul edildi

"Dezenformasyonla mücadeleyi" hedefleyen internet haber sitelerini süreli yayın kapsamına alan düzenlemeleri de içeren yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Sosyal medya yasasının ilk 15 maddesi kabul edildi

İnternet ve sosyal medyada yeni yaptırımlar öngören yasa teklifinin ilk 15 maddesi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Twitter, Jahrein'in hesabını askıya aldı

Mülteci karşıtı söylemleriyle gündemde olan Ahmet Sonuç'un Twitter hesabı askıya alındı.

Sosyal medyaya sansür getirecek yasaya tepki

Sosyal medyaya sansür getireceği sebebiyle yoğun tepki gösterilen yasa tasarısına bir tepki de bilişim derneklerinden ve odalardan geldi.